geschenk
geschenk

Geschenken: loon of niet?

In principe worden geschenken van de werkgever aan de medewerker beschouwd als loon. Dit wil zeggen dat je er belastingen en socialezekerheidsbijdragen op moet betalen.

Lees verder »