Telewerk als vaste norm: zet je beleid op punt

thuiswerk

Sinds de coronacrisis heeft telewerk een centrale plaats gekregen in de arbeidswereld. Veel werkgevers en werknemers zetten ook na corona telewerk verder. Het is daarom van groot belang om afspraken en regelgeving over telewerk op de correcte wijze toe te passen. Wat zijn de voordelen van telewerken? Welke verplichtingen hebben de werkgever en werknemer? Hoe zit het met het recht op deconnectie van je werknemer?

Toepasselijke wetgeving: structureel telewerk

Laat je je medewerkers minstens gemiddeld één dag per week thuis werken, dan is er sprake van structureel telewerk. Gemiddeld wilt zeggen: 1 dag per week, 2 halve dagen per week, 1 week om de 2 weken, 2 uur per dag… De tewerkstelling van werknemers die structureel telewerk verrichten, wordt geregeld door de CAO nr. 85 en door de Arbeidsovereenkomstenwet.

Voordelen van telewerken

Door het telewerken kunnen bedrijven besparen op een aantal zaken. Ze doen dit door:

 • het efficiënt gebruik van kantoorruimte en parking;
 • de daling van het ziekteverzuim, telewerkers zijn minder vaak ziek;
 • meer geconcentreerde medewerkers;
 • een daling van verplaatsingsonkosten.

Voordelen voor de werknemers:

 • zelfstandigheid;
 • combinatie privéleven en beroepsleven;
 • afname van stress;
 • positieve invloed bedrijfsimago.

“Het nieuwe werken”: durf verder kijken!

Steeds meer merken we dat bedrijven telewerk als een onderdeel zien van “het nieuwe werken” of “hybride werken” waarbij ook het mobiliteitsvraagstuk en het verloningsbeleid onder de loep genomen worden.

Waarom “het nieuwe werken” financieel niet integreren in een cafetariaplan in jouw bedrijf? Zorg er op die manier voor dat medewerkers op een correctie manier worden ondersteund en vergoed voor het thuiswerk, afgestemd op hun individuele noden. Durf nog een stapje verder te gaan en vervang de bedrijfswagen door een mobiliteitsbudget met flexibele mobiliteitsoplossingen op maat van de werknemer.

Denk je eraan om kantoorruimte af te bouwen? Ook en net dan kan je kiezen voor goed bereikbare locaties, bijvoorbeeld door te werken in ‘co-working spaces’. Wil je nog gebonden zijn aan een vast uurrooster? Neem de arbeidstijdregeling van je telewerkers mee in het verhaal. Telewerken gaat vaak hand in hand met een glijdend uurrooster.

Verplichtingen werkgever

 1. Schriftelijke afspraken telewerk: goede afspraken maken beste vrienden

Voor elke telewerker leg je de afspraken over telewerk schriftelijk in een overeenkomst vast. Dit kan in de arbeidsovereenkomst zelf, in een policy of een addendum bij een arbeidsovereenkomst. Hierin geef je de telewerker een duidelijk kader waarin hij mag handelen. In een policy kan je bovendien ook jouw bedrijfsvisie over je nieuwe manier van werken toelichten. Let wel: in dit geval vereist de policy wel een expliciet ‘akkoord’ van de telewerker.

 1. Apparatuur en communicatie

Je stelt de telewerker de benodigde apparatuur ter beschikking. Denk bijvoorbeeld aan een laptop. Je bent ook verantwoordelijk voor de verbinding en de communicatie. De meeste telewerker beschikking thuis over een internetverbinding, dan kan je bijvoorbeeld de telewerker een maandelijkse internetvergoeding geven. Zo kom je je minimale verplichtingen na. Wil je meer onkosten vergoeden? Dat kan, mits je je houdt aan de RSZ-regelgeving en de richtlijnen van de fiscus.

Verplichtingen werknemer

De telewerker dient zorgvuldig om te gaan met het hem ter beschikking gestelde materiaal. Hij mag geen gegevens verzamelen of verspreiden via het internet die geen verband houden met de overeengekomen taakomschrijving.

Recht op deconnectie

Het recht op deconnectie is geen onbelangrijk item wat telewerken betreft. Vermits je telewerker thuis werkt, is de kans groter dat zijn grens tussen het privé- en beroepsleven vervaagt. We raden aan om de afspraken over het recht op deconnectie die opgenomen zijn in je arbeidsreglement, af te stemmen op telewerkers. Heb je twintig of meer werknemers in dienst, dan moet je minstens de volgende afspraken maken over het gebruik van digitale hulpmiddelen:

 • de modaliteiten om niet bereikbaar te zijn buiten het uurrooster;
 • de richtlijnen voor het gebruik van de digitale hulpmiddelen waardoor de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer onaangeroerd blijven;
 • vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden met betrekking tot het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan overmatige connectie.

Zoek je advies bij het opstellen van een thuiswerkpolicy of addendum structureel telewerk? Zoek je een partner die telewerk in jouw bedrijf concreet vorm kan geven? Contacteer ons voor hulp op maat van jouw bedrijf.