Hoe je medewerkers belonen met een bonus? Hoe kan ik dit zo optimaal mogelijk doen?

Je medewerkers extra bedanken voor goede prestaties of medewerkers stimuleren om mee te werken aan je bedrijf kan je belonen via variabel loon. Dit kan via het toekennen van een individuele bonus, maar deze worden zwaar belast. Er zijn mogelijkheden om je bonus te optimaliseren.

Werkgevers die hun werknemers willen bedanken voor de goede prestaties, willen dit vaak doen via een bonus. Een bonus is variabel loon dat je on top op het brutoloon toekent. Strikt genomen zijn er geen afspraken over het toekennen van een individuele bonus en heeft iedere werkgever de vrijheid om dit in te vullen.

Maar hoe pak je dit nu aan?

Wanneer een bonus toekennen?

Je bent als werkgever vrij om bonussen toe te kennen, maar we ervaren dat deze het meest gewaardeerd worden door medewerkers wanneer deze worden toegekend op basis van doelstellingen en resultaten. Een bonus toekennen niet gelinkt aan prestaties wordt snel vergeten door medewerkers of men verwacht deze opnieuw te ontvangen het volgende jaar.

Hoe een bonus toekennen?

De “hoe” is afhankelijk of de medewerkers een bonus ontvangen op basis van “collectieve” of “individuele” doelstellingen.

Ingeval je een medewerker een bonus toekent op basis van individuele doelstellingen is dit een individuele bonus. De medewerker betaalt op deze bonus exceptionele bedrijfsvoorheffing en hierdoor houdt deze hier niet veel netto meer aan over. De medewerker ontvangt maar 1/3de cash op zijn rekening van jouw budget. 2/3de van het budget gaat naar sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing. Toch zijn er 2 manieren om je budget te optimaliseren zodat je medewerker hier meer van overhoudt!

#1 | Ten eerste kan je de bonus laten uitbetalen via Warrants. Warrants zijn op de markt gebracht door financiële instellingen omdat aandelen/opties in het algemeen zijn vrijgesteld van sociale zekerheid. De werknemer betaalt hierop 53% bedrijfsvoorheffing.

Warrants zijn financiële producten ontwikkeld door financiële instellingen specifiek voor werkgevers en over het algemeen zijn het geen investeringen op lange termijn. Het is een pot van aandelen van verschillende bedrijven. De werkgever koopt deze aandelen aan op een bepaalde dag bij de financiële instelling en draagt deze onmiddellijk over aan de werknemer. De werknemer kan deze dan weer verkopen. Mijn ervaring is dat dit geen investeringsproduct is op lange termijn en dat in de meeste gevallen de waarde niet veel zal stijgen.

#2 |​ Ten tweede kan je opteren om de bonus of een deel hiervan te laten besteden via een cafetariaplan. Op die manier optimaliseer je het loon. Je medewerker kan hiermee voordelen in natura aankopen.

Je kan ook collectieve doelstellingen vastleggen voor het hele bedrijf of voor een bepaald team. Op die manier stimuleer je de samenwerking onder collega’s. Wil je deze collectieve doelstellingen belonen, dan kan dit via de niet-recurrente bonus . Dit is een bonus waar je als werkgever 33% sociale bijdrage betaalt en de werknemer 13,07%, maar de bonus is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Dus wanneer je een bonus toekent van 1.000€, kost hij jou als werkgever 1.330€ maar houdt de werknemer hier 869,30 € netto aan over. Dit is het dubbele dan als je de werknemer een éénmalige bonus uitbetaalt.

Voor het toekennen van de bonus moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Wil je de bonus toekennen in 2024, moet je voor 30 april 2024 een toetredingsakte neerleggen bij de FOD WASO. Je kan een bonusplan opmaken voor al je werknemers en variëren in het bedrag of je kan een bonusplan opmaken voor een bepaalde categorie van medewerkers (bijvoorbeeld voor management). Maar je moet de bonus uitbetalen aan iedereen binnen deze categorie.

Wil je je medewerkers belonen na een winstgevend boekjaar. Dan kan dit! Je kan een deel van je winst na belastingen uitbetalen aan je medewerkers onder de vorm van een winstpremie. Je bent wel verplicht om het toe te kennen aan iedereen, maar het bedrag kan wel verschillen (max. 1/10de verschil). De werknemer betaalt hierop sociale bijdrage en een beetje bedrijfsvoorheffing, maar houdt op het einde van de rit 80% van het bedrag over.

Besluit

Er zijn verschillende manieren om je medewerkers te belonen zodat de medewerker er meer netto van overhoudt. Je mag ook verschillende soorten bonussen met elkaar combineren.

Wil jij een duidelijk kader hiervoor? Maak dan een bonusplan op waarin je de doelstellingen, budget en uitbetaling in opneemt. Maar maak hier ook afspraken waar de werknemer al dan niet recht op heeft bij afwezigheden en uitdiensttreding.

Zie je het bos door de bomen niet meer? Nood aan advies en ook een gemakkelijk implementeerbaar bonusplan op maat van je bedrijf?

Ons team staat voor je klaar!