Firmawagen of werfwagen? Wanneer heeft je werknemer een voordeel in natura?

Graag willen we enkele onduidelijkheden uit de weg ruimen. Als Juridisch HR Adviseurs krijgen we hier regelmatig vragen over, zeker over het voordeel in natura bij een dienst- of werfwagen. De werknemer betaalt bedrijfsvoorheffing op het voordeel in natura, dit heeft een impact op het nettoloon en dus op de verloning. Daarnaast betaal je als werkgever hierop ook sociale bijdrage.

Voor alle duidelijkheid zegt de fiscus “Iedere werknemer die woon-werkverkeer en privéverplaatsingen doet met een wagen van de werkgever heeft een voordeel in natura”.

Wat is voor de fiscus nu woon-werk verkeer?

Woon-werkverkeer is een vast traject van de woonplaats naar de werkplaats voor meer dan 40 dagen aaneensluitend. Dit wil zeggen dat de werknemer die een mobiele werkplaats heeft en zich hier minder dan 40 dagen naar verplaatst geen woon-werkverkeer heeft.

Wat zijn voor de fiscus privéverplaatsingen?

Privéverplaatsingen zijn verplaatsingen om bijvoorbeeld je privé boodschappen te doen, familie of een vriend te gaan bezoeken, kinderen op te halen, om op vakantie te gaan, enz. Het is hierbij zonder belang dat die privéverplaatsingen worden gedaan door de werknemer zelf, dan wel door zijn echtgenoot, kinderen, ….

Ingeval de werknemer een dienst- of werfwagen ter beschikking krijgt waarmee deze geen privéverplaatsing mag doen maar wel mee naar een mobiele werkplaats mag rijden dan heeft de werknemer in de meeste gevallen hier geen voordeel in natura, tenzij de medewerker meer dan 40 dagen op dezelfde werf werkt. Hierover maak je best een duidelijke policy op. Daarnaast zal je aan de hand van de adressen van de mobiele werkplaatsen en het aantal kilometers van de wagen aan de fiscus moeten kunnen bewijzen dat er geen voordeel privéverplaatsing is door de werknemer. Ingeval je een track & trace hebt in de werfwagen, zijn de privéverplaatsingen traceerbaar!

Legt de werknemer toch privéverplaatsingen af, dan zijn er twee mogelijkheden:

#1 | Je rekent hiervoor een vaste kost per kilometer aan de werknemer of

#2 | Je brengt voor de werknemer een voordeel in natura voor de werfwagen in de verloning, zodat de werknemer hierop bedrijfsvoorheffing betaalt. Als werkgever betaal je dan ook extra sociale bijdrage hiervoor.

Ingeval de werknemer wel woon-werkverkeer doet met de firmawagen of dienstwagen geniet deze medewerker van een vrijstelling bedrijfsvoorheffing op het voordeel in natura van 470 € per jaar of 39,17 € per maand. Ingeval je als werkgever een eigen bijdrage rekent voor het privégebruik van de wagen, dan zal het voordeel in natura verminderd worden met de eigen bijdrage.

Besluit

Stel je een firmawagen onder de vorm van verloning ter beschikking aan je medewerker? Dan heeft de medewerker altijd een voordeel in natura dat in rekening gebracht moet worden in het loon en betaal je als werkgever hier sociale bijdrage op.

Stel je als werkgever een dienst of werfwagen ter beschikking om het werk uit te voeren? Dan heeft de medewerker een voordeel in natura ingeval er sprake is van woon-werkverkeer of privégebruik.

Het is dus belangrijk om je verloning en HR-beleid concreet af te stemmen op de werkelijke situatie. Pas je de regels niet toe dan zal je hiervoor bij een fiscale controle of controle van de sociale inspectie afgestraft worden met een retroactieve correctie en misschien wel een extra boete.

Maak ook duidelijke afspraken met je medewerkers vanaf het begin en leg deze afspraken vast in een werfwagen policy zodat je bij misbruik de medewerker hiervoor kan aanspreken.

Een werfwagen policy uitwerken op maat van jouw bouwbedrijf?

Ons team staat voor je klaar!