Mijn HR to do lijst voor 2023

planning 2023

De laatste maanden zijn er heel wat wijzigingen geweest en op de valreep nog wat wetten gepubliceerd. Ben jij het overzicht kwijt van wat je nog moet doen? Geen probleem hieronder bezorgen we je een “to do lijst voor 2023”.

Welke extra verplichtingen heb je vanaf…

1 januari 2023

 • Heb je meer dan 10 werknemers indienst, dan hebben deze een individueel opleidingsrecht van 1 dag per jaar, heb je meer dan 20 werknemers indienst dan hebben deze recht op 4 opleidingsdagen in 2023.
 • De terugkeer van de C3.2A controlekaart bij tijdelijke werkloosheid: In de periode maart 2020 tot en met december 2022 moesten werkgevers geen C3.2A controleformulieren afleveren en tijdelijk werkloze werknemers moesten deze dus ook niet invullen en afleveren aan de uitbetalingsinstelling op het einde van de maand. Vanaf januari 2023 moeten deze controleformulieren weer afgeleverd en ingevuld worden. Als werkgever ben je verplicht de betrokken medewerkers een genummerd C3.2A formulier te bezorgen ten laatste de eerste effectieve dag van tijdelijke werkloosheid van de maand.

1 april 2023

 • Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en de modaliteiten om dit te bereiken zoals het gebruik van communicatiemiddelen zoals telefoons, sms en mails tijdens én vooral buiten de werkuren van de werknemer. Normaal moeten werkgevers dit in orde brengen voor 1 januari 2023. Aangezien de korte deadline geeft het ministerie uitstel tot 1 april 2023

1 juli 2023

1 december 2023

 • Organisatie sociale verkiezingen? Werkgevers of technische bedrijfseenheden die tussen 1 oktober 2022 en 1 september 2023 meer dan 50 werknemers tewerk hebben gesteld zijn verplicht om de sociale verkiezingen te organiseren. De procedure voor deze verkiezingen start half december.

Wat wijzigt er voor je werknemers vanaf 1 januari 2023?

 • De berekening bedrijfsvoorheffing op het loon wordt niet meer berekend op basis van schalen maar op basis van een sleutelformule en wordt dus in vier stappen berekend:
  • vaststellen van het bruto jaarinkomen;
  • omzetten van het bruto jaarinkomen in het belastbare netto jaarinkomen;
  • berekenen van de jaarbelasting;
  • berekenen van de bedrijfsvoorheffing.
 • Studenten mogen tot 600 uur per jaar werken (i.p.v. 475 uur).
 • Het geboorteverlof voor papa’s wordt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2023 opgetrokken van 15 dagen naar 20 dagen.
 • Aanpassing coëfficiënt voor berekenen voordeel in natura firmawagen Wijzigingen in voordeel alle aard firmawagen met brandstof: verhoogt mijn voordeel in natura? – PointHR
 • Op 1 februari 2023 indexeert NMBS jaarlijks zijn prijzen. De vergoedingen woon-werk verkeer openbaar vervoer en privévervoer zijn hierop gebaseerd, hierdoor verhoogd het woon-werk verkeer, de prognose nu is 9,73%.

Wat moet je in 2023 in orde brengen?

 • Bereken de vakantierechten 2023 voor je medewerkers en vraag vakantieattesten op van nieuwe medewerkers.
 • Heb je een evaluatiebeleid? Overleg dan per werknemers de doelstellingen en verwachtingen voor 2023.
 • Schakel je over naar elektrische wagens? Voeg dan afspraken over het elektrisch laden toe aan je car policy.
 • Ken je een niet-recurrente bonus toe in 2023? Dan is de deadline voor het neerleggen van de toetredingsakte 30 april 2023.
 • Vergoed je je werknemers met auteursrechten? Check dan of je nog onder de toepassingsregels valt en of je vergoeding nog in regel is. Sinds 1 januari ’23 is er gesleuteld aan het fiscale regime en kunnen werknemers die creaties maken bedoeld voor ruimer publiek hier nog gebruik van maken. Vandaag zijn hierover nog heel wat onduidelijkheden.

Heb je meer dan 20 werknemers :

 • Je opleidingsaanbod en opleidingsplan (zie hierboven).
 • Afspraken rond recht op deconnectie opnemen in je arbeidsreglement.

Goed om te weten

In het burgerlijk wetboek is zaterdag geen werkdag meer, maar een zaterdag blijft een werkdag voor de berekening van termijnen in het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en de sociale bijstand. Dit is belangrijk voor de bepaling wanneer een aangetekend schrijven wordt geacht te zijn ontvangen. De wet zegt dat de werknemer na 3 werkdagen zijn aangetekend schrijven ontvangt. Zo moet je bij een ontslag met opzeg ten laatste op woensdag de ontslagbrief aangetekend opsturen zodat deze op maandag kan ingaan.

De mogelijkheid om flexijobbers tewerk te stellen breidt uit naar volgende paritaire comités: PC 223 – Nationaal paritair comité voor de sport, – PC 303.03 – Paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, PC 304 – Paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, PC 330 – Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten of openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector.

Blijven de relance overuren bestaan in 2023? In 2022 mocht de werknemer 120 overuren per jaar presteren vrijgesteld van sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing. Het is nog niet duidelijk of deze regelgeving verlengd wordt in 2023.

Tijd tekort? Of weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Wij ontzorgen je graag!