Verminder de loonkost in België: ontdek de fiscale voordelen

In België kampen bedrijven vaak met hoge loonkosten, maar gelukkig heeft de overheid maatregelen genomen zoals de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing om deze kosten te verlagen. Hieronder verkennen we hoe je bedrijf kan profiteren van deze fiscale voordelen.

Wat is vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing?

Dit is een maatregel waarmee werkgevers een deel van de bedrijfsvoorheffing die normaal aan de fiscus betaald wordt, kunnen behouden. Dit resulteert in een directe verlaging van de loonkost voor de werkgever.

Mogelijkheden om van de maatregelen te genieten

# 1 /​ Ploegenarbeid in onroerende staat (bouwsector)

 • Wie? Elk team dat werken in onroerende staat uitvoert, inclusief combinaties van één werknemer en één zelfstandige.
 • Voordeel? 18% vrijstelling (25% bij volcontinu systeem).
 • Voorwaarden? Werkzaamheden op locatie met een minimumloon van €16,67 (2024) per werknemer.

# 2 /​ Werken in ploegen

 • Wie? Teams die in minstens twee ploegen werken, met elk minimaal twee personen.
 • Voordeel? 22,8% vermindering.
 • Voorwaarden? Ploegen die elkaar opvolgen of maximaal 25% overlappen, met een ploegenpremie van minstens 2% van het loon, vastgelegd in een CAO, arbeidsreglement of individuele overeenkomst. Werknemers werken 1/3 van hun tijd in ploegen.

# 3 /​ Investeren in een steunzone

 • Wie? Bedrijven die investeren in steunzones zoals Genk, Turnhout, en Machelen-Zaventem. Bedrijventerreinen binnen een straal van 40 km rond deze steden komen in aanmerking.
 • Voordeel? 25% vrijstelling over twee jaar per nieuwe arbeidsplaats.
 • Voorwaarden? Nieuwe arbeidsplaatsen moeten ten minste drie jaar (KMO’s) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijven.
 • Val jij onder een steunzone? Check hier www.geopunt.be.

# 4 / Startende ondernemingen

 • Wie? Startende kleine en microvennootschappen.
 • Voordeel? 10% tot 20% vrijstelling.
 • Voorwaarden? Toegekend in de eerste 48 maanden na oprichting, voor alle werknemers, zonder specifieke vennootschapsvorm vereisten.

# 5 /​ Ontwikkeling en onderzoekers

 • Wie? Werkgevers die personeel met specifieke diploma’s in onderzoek en ontwikkeling inzetten.
 • Voordeel? 80% vrijstelling voor master- en bepaalde bachelordiploma’s in technische en wetenschappelijke disciplines.
 • Voorwaarden? Werknemers ingezet op geregistreerde O&O-projecten.

Door slim gebruik te maken van fiscale voordelen voor loonkostenvermindering, zoals de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, kunnen Belgische bedrijven aanzienlijk besparen. Of je interesse hebt in ploegenarbeid, je werken doet in onroerende staat, investeert in steunzones of innoveert door onderzoek en ontwikkeling, er zijn veel opties beschikbaar.

Benieuwd of jouw bedrijf hier gebruik van kan maken? Contacteer Point HR.