Firmawagens anno 2023 laatste update

CO2

Via verschillende fiscale maatregelen stimuleert de overheid werkgevers om te investeren in elektrische firmawagens. Ten eerste door de fiscale aftrekbaarheid van wagens met een brandstof sterk te verminderen en stop te zetten, door het fiscaal voordeel voor de werknemers met brandstofwagens te verhogen en door de solidariteitsbijdrage van brandstofwagens te verhogen.

Stijging van de CO2-bijdrage in 2023

Indien medewerkers hun bedrijfswagen privé gebruiken betaal je als werkgever maandelijks via je sociaal secretariaat extra CO2-bijdrage. Door de inflatie zal de CO2 -bijdrage van het huidige wagenpark vanaf 2023 echter wat meer stijgen dan de vorige jaren. De coëfficiënt stijgt van 1,3525 in 2022 naar 1,5046 in 2023. Dat komt neer op een verhoging van 11%. De CO2 -bijdrage kan nooit lager zijn dan € 31,34 per maand (bedrag 2023). Die minimumbijdrage geldt ook voor elektrische wagens.

Als je een brandstofwagen aankoopt na 1 juli 2023 zal deze CO2-bijdrage nog meer verhogen:

  • 1 juli 2023 : factor 2,25
  • 1 januari 2025: factor 2,75
  • 1 januari 2026: factor 4
  • 1 januari 2027: factor 5,50

Concreet voorbeeld CO2-uitstoot 120 gr/km:

CO2-bijdrage voor diesel 2022: (120 × 9) – 600 = 480 en (480 × 1,3525) = € 649,20 per jaar

CO2-bijdrage voor diesel 2023: (120 × 9) – 600 = 480 en (480 × 1,5046) = 722,20 per jaar

CO2-bijdrage 2023 voor diesel aangekocht na 1 juli 2023: (120 × 9) – 600 = 480 en (480 × 1,5046) *2.25 = € 1.624,96 per jaar

Brandstofkosten hybride wagens

Als je na 1 januari 2023 een hybridewagen aanschaft, zijn de nieuwe fiscale regels van toepassing. Onder ‘aanschaffing’ wordt verstaan: het bestellen, aankopen, leasen of huren van een nieuwe of tweedehandswagen. De fiscale aftrekbaarheid van de brandstofkosten wordt beperkt tot 50%. De aftrekbaarheid van de elektriciteit die ‘getankt’ wordt blijft aan 90% à 100% aftrekbaar.

Voordeel alle aard firmawagen

Zodra een werknemer met een firmawagen privéverplaatsingen doet, is er een voordeel alle aard. Het voordeel alle aard wordt bijgeteld bij het belastbaar loon en op die manier betaalt de werknemer hier extra bedrijfsvoorheffing op.

Het bedrag van het voordeel alle aard wordt bepaald door

  • CO2,
  • catalogusprijs,
  • type brandstof/elektrisch
  • en de leeftijd van het voertuig.

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. Elk jaar legt een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar vast. In 2022 steeg hierdoor het voordeel in natura met 10%. Het koninklijk besluit werd nog niet gepubliceerd dus kennen we de impact nog niet.

Bij iedere verjaardag van de wagen, daalt het voordeel alle aard voor de werknemers.

Fiscale aftrekbaarheid firmawagen

Koop je in 2023, meer bepaald na 1 juli 2023 nieuwe wagens aan, onderzoek dan toch welke wagen je het beste aankoopt. De aankoopprijs van een brandstofwagen is lager dan deze van een elektrische of hybride wagen, maar je betaalt hierop meer belastingen en CO2-bijdrage waardoor je op het einde van de rit meer betaalt. Lees hierover meer in onze blogs Firmawagens met brandstof worden duurder en Een groener wagenpark? Overschakelen naar TCO en een groene car policy.

Besluit

De kost van een firmawagen is meer dan alleen de aankoop of leaseprijs en het onderhoud. Je moet ook in rekening brengen dat de brandstofprijzen hoog zijn, de sociale lasten op de wagen verhogen door het stijgen van de CO2-bijdrage, de fiscale aftrekbaarheid vermindert, enz.

Daarnaast worden we als werkgever gepusht om te investeren in een groener wagenpark wat veranderingen met zich meebrengt. Hoe gaat de werknemer laden? Investeer ik een laadpaal? Enz.

Wil jij je wagenpark vergroenen en hier duidelijke afspraken over maken met je medewerkers? Contacteer ons om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen.