Niet-recurrente bonus 2023. Een bonus toekennen zonder je blauw te betalen

bonus

Wil je graag je medewerkers belonen, na een succesvol jaar? En wil je het op een betaalbare manier doen?

Als je een éénmalige cash bonus uitbetaalt van bijvoorbeeld 1.000 € kost dit jou 1.275 € en houdt de werknemer hier netto ongeveer 415 € aan over. Er gaat een dikke 850 € naar de overheid onder de vorm van sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing.

Gelukkig biedt de overheid een alternatief: “het niet-recurrente resultaatgebonden voordeel”. Een bonus waar je als werkgever 33% sociale bijdrage betaalt en de werknemer 13,07%, maar de bonus is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Dus wanneer je een bonus toekent van 1.000€, kost hij jou als werkgever 1.330€ maar houdt de werknemer hier 869,30 € netto aan over. Dit is het dubbele dan wanneer je de werknemer een éénmalige bonus uitbetaalt.

Je kan de niet-recurrente bonus toekennen onder volgende voorwaarden:

  1. Je stelt collectieve doelstellingen op voor al jouw werknemers of voor een categorie van werknemers (onderscheid tussen arbeiders, bedienden of tussen verschillende departementen).
  2. Het maximumbedrag van de bonus is 3.948 EUR bruto in 2023.
  3. Je onderneming heeft:
    1. een vakbond: dan moet je een collectieve arbeidsovereenkomst opmaken over het niet-recurrente resultaatgebonden voordeel en deze CAO neerleggen bij de FOD Tewerkstelling.
    2. geen vakbond: je moet een toetredingsakte opmaken.

De toetredingsakte moet je bekendmaken aan je werknemers en deze hebben 15 dagen de tijd om opmerkingen in het opmerkingsregister te schrijven. Daarna moet je deze toetredingsakte neerleggen bij de FOD Tewerkstelling.

Wanneer de collectieve doelstellingen betrekking hebben op 2023 moet de toetredingsakte ten laatste op 30 april 2023 neergelegd worden bij de FOD Tewerkstelling. Met andere woorden je toetredingsakte moet ten laatste op 15 april bekendgemaakt worden aan de werknemers zodat deze nog 15 dagen de kans hebben om opmerkingen te formuleren.

Heb je hulp nodig bij het opmaken van de toetredingsakte? Contacteer ons voor gepersonaliseerde ondersteuning.