Wijzigingen in voordeel alle aard firmawagen met brandstof: verhoogt mijn voordeel in natura?

voordeel alle aard

Iedere werknemer en bedrijfsleider met een firmawagen heeft een voordeel in natura te betalen op deze firmawagen. Dit voordeel in natura wordt bijgeteld bij het belastbaar loon en op die manier betaal je hierop extra bedrijfsvoorheffingen. Het voordeel in natura is vrijgesteld van sociale bijdrage.

Het bedrag van het voordeel alle aard wordt bepaald door CO2, catalogusprijs, type brandstof/elektrisch en de leeftijd van het voertuig.

De referentie-uitstoot verlaagt, waardoor het voordeel in natura stijgt.

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. Elk jaar legt een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar vast. Deze daalt in 2022.

Er is geen invloed voor werknemers of bedrijfsleiders die rijden met een elektrische wagen.

Deze daling heeft tot gevolg dat het voordeel in natura stijgt. De impact kan beperkt worden omwille van de leeftijdscorrectie. Het heeft wel tot gevolg dat het voordeel in natura niet daalt ondanks de hogere leeftijd van de wagen.

Hoe wordt het voordeel in natura berekend?

Afhankelijk van de brandstof wordt het voordeel in natura op deze manier berekend.

DIESEL

catalogusprijs x( 5,5 + ((CO2 – 75) x 0,1) % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

BENZINE, FULL HYBRID, “FAKE” PLUG-IN HYBRIDE, LPG EN CNG

catalogusprijs x (5,5 + ((CO2-91) x 0,1) % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

ELEKTRISCH, WATERSTOF, “ECHTE” PLUG-IN HYBRIDE

catalogusprijs x 4 % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

Verstreken periode sinds de eerste registratie*

Leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

  • 0 tot 12 maanden = 1
  • 13 tot 24 maanden = 0,94
  • 25 tot 36 maanden = 0,88
  • 37 tot 48 maanden = 0,82
  • 49 tot 60 maanden = 0,76
  • meer dan 60 maanden = 0,70

Welke impact heeft deze wijziging?

We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld.

Catalogusprijs wagen: 42.000 €

CO2 : 120 gr

Brandstof: Diesel

Inschrijving wagen 01/01/2019

Het voordeel in natura in 2021

=> 42.000 € x( 5,5 + ((120 – 84) x 0,1) % x 6/7 x 0.94 = 272.13 € per maand

Het voordeel in natura in 2022

=> 42.000 € x( 5,5 + ((120 – 75) x 0,1) % x 6/7 x 0.88 = 277.46 € per maand

Door deze wijziging verhoogt het voordeel in natura, je werknemer geniet niet meer van een lager voordeel in natura omdat de wagen een jaar ouder is.

Het is duidelijk dat de overheid het gebruik van firmawagens met brandstof wil ontmoedigen. Medewerkers of bedrijfsleiders met een elektrische wagen genieten wel van de verlaging van hun voordeel in natura omdat hun wagen een jaar ouder is. Wil jij ook een groener en fiscaal gunstiger wagenpark? Weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Het begint met zelf een standpunt in te nemen en een duidelijke car policy op te maken. Heb je hier hulp bij nodig? Contacteer ons!