Heb jij een opleidingsplan?

opleiding

Het opleiden van medewerkers is een noodzaak. Maak je geen werk van training en opleiding, dan verlies je: je rendement kan dalen omdat je medewerkers minder efficiënt werken of meer fouten maken bijvoorbeeld. Of je verzwakt je positie ten opzichte van bedrijven die wel structureel opleiding aanbieden. Of het nu gaat over het correct gebruik van een elektrische transpallet of een doorgedreven Excelopleiding, we zijn ervan overtuigd dat elke medewerker – van arbeider tot manager – nood heeft aan persoonlijke ontwikkeling en dus ook opleiding.

Wat is een opleidingsplan?

In een opleidingsplan breng je de opleidingsbehoeften van medewerkers in kaart. Je hebt hierbij aandacht voor individuele noden van medewerkers, het teamniveau en bedrijfsniveau. Je legt vast binnen welke termijn wie welke opleidingen moet realiseren en welk budget hier tegenover staat. Het kan gaan om een interne informele opleiding, een teamopleiding ‘in company’, een online opleiding, enz. Een opleidingsplan draagt bij tot het realiseren van je missie en bedrijfsdoelen.

Is opleiding aanbieden verplicht?

Investeren in de opleiding van je medewerkers heeft niet enkel voordelen, maar is ook wettelijk verplicht. De wet verplicht de sectoren om hierover afspraken te maken, met als doel medewerkers jaarlijks gemiddeld 5 opleidingsdagen aan te bieden. Dit doel hoeft niet meteen behaald te worden, maar je moet er wel naar streven, er moet een ‘groeipad’ zijn.

Heb je 10 medewerkers of meer, dan val je onder deze wettelijke regeling. Voor bedrijven met minimum 10 en minder dan 20 werknemers is er een afwijkende regeling. Let op: de meeste sectoren hebben specifieke afspraken vastgelegd in een sectorale CAO. Check de afspraken die gelden in jouw sector. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken vastgelegd in de garagesector (PC 120), het koetswerk (PC 149.02) en de metaalhandel (PS 149.04), het algemeen aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200), de voedingsnijverheid (PC 118 en PC 220). Zijn er geen afspraken in jouw sector, dan moet je minstens 2 opleidingsdagen per voltijdse medewerker aanbieden.

Let op: de controle op deze verplichting, gebeurt aan de hand van de sociale balans. Hou je administratie dus goed bij.

Financieel voordeel

In heel wat sectoren worden opleidingen voordelig aangeboden. Ook hier geldt: kijk welk aanbod jouw sector heeft.

Om werkgevers aan te moedigen medewerkers nog meer opleidingsdagen te laten volgen, past de overheid een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing door. Wie zijn medewerkers in een periode van 30 dagen, 10 opleidingsdagen aanbiedt, kan van deze vrijstelling genieten. Bij ploegenarbeid bedraagt de periode waarbinnen deze opleidingen gerealiseerd moeten worden 60 dagen. Voor kleine ondernemingen ligt het aantal opleidingsdagen vast op 5 binnen een periode van 75 dagen.

Besluit: Denk na over de opleidingsnoden van je medewerkers in je bedrijf en hoe je deze wilt realiseren. Investeren in opleiding draagt bij tot gelukkige en rendabele medewerkers. Kijk de regels na die in jouw sector gelden. Zijn er geen afspraken en heb je minimum 10 medewerkers, ook dan ben je verplicht om een minimum aantal dagen opleiding aan te bieden. Zie je door de opleidingsbomen het bos niet meer? Geen probleem, wij helpen je op weg en brengen jouw concrete verplichtingen in kaart.