Firmawagens met brandstof worden duurder

Vanaf 2026 zullen alle nieuwe bedrijfswagens koolstofemissievrij moeten rijden om nog te kunnen genieten van een gunstige (para)fiscale behandeling. Werkgevers zullen nog steeds bedrijfswagens op fossiele brandstoffen kunnen aanbieden, maar het bijhorend voordeel op fiscaal en sociaal vlak zal volledig verdwijnen.

De regels van fiscale aftrekbaarheid van de autokosten wijzigen. Voor wagens op diesel of benzine aangeschaft:

 • voor 1 juli 2023 blijft de huidige regeling (gramformule) van toepassing (meer info kan je lezen in deze blog: Inzetten op een groener wagenpark.)
 • tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 blijft de huidige regelgeving gelden maar vanaf het aanslagjaar 2026 is er een overgangsregeling waarbij het aftrekbaar percentage jaar na jaar afneemt en vanaf 2029 zijn de kosten voor deze wagen niet meer aftrekbaar
 • na 1 januari 2026 zijn aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfswagens met een CO2-uitstoot hoger dan nul niet langer fiscaal aftrekbaar.

Daarnaast is er een stapsgewijze verhoging van de solidariteitsbijdrage:

 • Voor voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 juli 2023 wordt de solidariteitsbijdrage verhoogd door het resultaat van de formule met factor 2,25 te vermenigvuldigen. Die factor zal stelselmatig verhogen op
  • 1 januari 2025 : factor 2,75
  • 1 januari 2026: factor 4
  • 1 januari 2027 : factor 5,50
 • Daarnaast wordt ook het minimumbedrag van de CO2-solidariteitsbijdrage geleidelijk verhoogd tot 23,41 euro vanaf 1 januari 2025; 25,99 euro vanaf 1 januari 2026; 28,57 euro vanaf 1 januari 2027 en 31,15 euro vanaf 1 januari 2028.  

Ook hybride wagens vallen onder deze regelgeving.

Vandaag is een elektrische wagen fiscaal 100% aftrekbaar, dit zal zo blijven tot 2026, vanaf 2027 zal de fiscale aftrekbaarheid stapsgewijs dalen tot 67,50 % voor elektrische voertuigen aangeschaft vanaf 2031.

Dit wil zeggen dat het deel van de onkosten die je niet in mindering kan brengen in de rechtspersonenbelastingen aan een tarief van 25% belast wordt.  

Wat is nu de impact op je bedrijf? Laten we een voorbeeld nemen:

Leasewagen 30 juli 2023: budget 855 €

 • Leasebudget : 500 €
 • 21 % btw: 105 €
 • Benzine : 150 €
 • Verzekering: 100 €
 • CO2 uitstoot: 120 gr
 • Dieselwagen

Berekening fiscale aftrekbaarheid:

 • 2023,2024,2025 : 120% – (0,5 x 1 x 120) = 60 %
 • 2026: 75% van 120% – (0,5 x 1 x 120) = 45 %
 • 2027: 50% van 120% – (0,5 x 1 x 120) = 30 %
 • 2028: 25% van 120% – (0,5 x 1 x 120) = 15 %
 • 2029: geen aftrekbaarheid meer.
Jaar2023202420252026202720282029
Fiscale aftrekbaarheid60%60%60%45%30%15%0%
Belastingen1026,00 €1026,00 €1026,00 €1410,75 €1795,50 €2180,25 €2565,00 €

Zoals je ziet wordt investeren in een wagen met brandstof steeds duurder, op deze manier worden bedrijven gestimuleerd of noem het gepusht om te investeren in een groener wagenpark.

Ben jij hier klaar voor? Wil jij je wagenpark vergroenen? Heb je hier hulp bij nodig? Contacteer ons!