Hoeveel uren mag je werknemer werken die tewerkgesteld is op mobiele werven?

arbeiders

Het is niet evident om de arbeidsduurwetgeving te respecteren ingeval je werknemers interventies of opdrachten doen op mobiele werven. Het is soms moeilijk om de exacte werktijd op voorhand in te schatten. Daarnaast kan je werknemer ook vast zitten in het verkeer en dus langer onderweg zijn.

Ingeval je werknemer geen vaste werkplek heeft, is er geen woon-werk verkeer. Hierdoor vat de arbeidstijd aan zodra de werknemer thuis vertrekt tot deze terug thuis is.

Strikt genomen mag je werknemer niet meer dan 11u per dag werken en 50 uur per week. Hier mag je alleen van afwijken ingeval van een noodgeval of bij het voorkomen van grotere schade. Zodra je werknemer meer dan 8u per dag werkt, kom je in het toepassingsgebied van opbouwen inhaalrust en overloon toeslag.

Vaak heeft de wagen van je werknemer een track & trace systeem, waardoor de gepresteerde uren dus geregistreerd zijn en dus ook traceerbaar ingeval van een sociale inspectie. Het wordt steeds belangrijker om de wetgeving correct toe te passen om boetes en claims te vermijden.

Lees onze blog over Track & Trace.

Hieronder bespreken we enkele oplossingen:

1# Mobiliteitsvergoeding voor de kilometers woning – werf – woning

Ingeval je met arbeiders werkt, kan je gebruik maken van mobiliteitsvergoeding voor de tijd die de arbeider spendeert van zijn woning tot aan de werf en omgekeerd. Dit kan alleen als in je paritaire comité hiervoor een CAO is voorzien. Voor bedienden is deze regeling niet mogelijk. De arbeider ontvangt een vergoeding per kilometer. De vergoeding is vrijgesteld van Sociale bijdrage en gedeeltelijk van bedrijfsvoorheffing. Het is een vergoeding voor de gespendeerde tijd te compenseren. Het voordeel hier is dat de regelgeving en de gespendeerde tijd hier expliciet buiten de arbeidsduur valt. De arbeidstijd van je arbeider start pas bij aankomst aan de werf en tot het stoppen met werken op de werf. Hierdoor kom je minder snel in het toepassingsgebied van overuren. Wil je meer weten over de mobiliteitsvergoeding, lees dan onze blog.

2# Invoeren van relance en vrijwillige overuren

Om lange werkdagen op te vangen kan je een overeenkomst opmaken met je werknemer om de uren boven het uurrooster uit te betalen via relance en of vrijwillige overuren.

In 2024 en 2025 tot 30 juni: mag je werknemer 120 uren extra werken.Deze uren worden niet ingehaald, maar uitbetaald aan 100%.Het voordeel is dat het bruto gelijk is aan netto.En dat het vrijgesteld is van sociale bijdrage voor de werkgever.

Daarnaast mag je werknemer nog eens 120 vrijwillige overuren presteren, deze worden uitbetaald aan 150% en zijn niet in te halen. Deze overuren worden wel op een fiscaal vriendelijke manier uitbetaald, zodat de werknemer hier meer nettoloon van overhoudt en de loonkost voor de werkgever beperkt wordt. Meer uitleg lees je in onze blog.

Combineer je relance en vrijwillige overuren met elkaar dan mag je niet meer dan 220 overuren hebben in dit statuut.Daarnaast moet je hier op voorhand een overeenkomst hebben met je werknemer. Download de overeenkomsten onderaan deze nieuwsbrief.

3# 4 dagen werkweek van 10 u?

Werk je systematisch lange dagen, kan het een oplossing zijn om over te gaan naar het systeem van 4 dagen werkweek en kan je je werknemer 10 uur per dag inplannen zonder overloon te moeten betalen.Wel moet je kijken of dit mogelijk is binnen je paritaire comité.Of kan dit eventueel op vrijwillige basis en dus op vraag van de werknemer ingevoerd worden.

4# Wat bij onvoorziene omstandigheden ?

Het kan gebeuren dat bijvoorbeeld je technieker een dringend probleem moet oplossen en dus over de grens van 11 uur per dag komt. In dat geval moet je werknemer deze overuren achteraf recupereren en betaal je overloon op deze overuren. Wel adviseren we je om de gebeurtenis en dus verantwoording goed bij te houden in de planning om het overschrijden van de 11 u tewerkstelling te kunnen verantwoorden bij inspectie.

Besluit

Het is belangrijk om in regel te zijn met de arbeidsduurwetgeving om boetes en claims te vermijden. We merken vaak bij klanten dat werknemers, die tewerkgesteld zijn op mobiele werven, meer werken dan hun uurrooster. Hierdoor kom je dus in het toepassingsgebied van overuren en overloon waardoor de loonkost stijgt. De dag van vandaag zijn er enkele alternatieven om dit op te vangen.

Heb je hier vragen over?

Ons team staat voor je klaar!