Betaalbare overuren, waar je werknemer goed aan verdient.

overuren

Vandaag voorziet de overheid 2 systemen waarin je werknemers vrijwillig overuren mogen doen. Beide systemen genieten van fiscale- of socialezekerheidsvoordelen zodat de loonkost ervan verlaagd wordt maar ook je werknemer hier netto goed aan overhoudt.

Het kan zeker helpen in deze moeilijke periode waarin veel medewerkers uitvallen omwille van COVID-19.

Relance overuren 2022

Relance overuren zijn in het leven geroepen om de extra werkdruk omwille van COVID-19 op te vangen. Aanvankelijk waren ze alleen van toepassing op bepaalde sectoren maar nu is de regelgeving uitgebreid naar alle sectoren. Deze overuren worden niet gerecupereerd en aan 100 % uitbetaald, maar zijn vrijgesteld van sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing. Met andere woorden bruto=netto. Je werknemer mag maximum 120 uren werken in dit regime. De werknemer presteert deze uren vrijwillig, dit moet worden vastgelegd in een overeenkomst.

Vrijwillige overuren

Deze regelgeving is al enkele jaren van toepassing. Zoals de benaming het zegt, presteert de werknemer deze uren vrijwillig. Ze vallen dus buiten de wettelijke regeling van overuren.

Ook hier moet je een schriftelijke overeenkomst hebben met je werknemer. Deze uren worden niet gerecupereerd maar uitbetaald aan 150%. Ze zijn onderworpen aan sociale zekerheid, maar genieten een gunstige regeling voor de bedrijfsvoorheffing. Hierdoor houdt je werknemer hier netto meer aan over.

Je werknemer mag maximum 120 vrijwillige uren presteren, maar als deze gecombineerd worden met de relance uren is het totaal aantal uren begrensd tot 220 uren in 2022.

De overheid voorziet een fiscale lastenverlaging op de uitbetaling van toeslag op overloon:

  • Belastingvermindering werknemer :57.75% op de bedrijfsvoorheffing op het brutoloon dat als grondslag dient voor de berekening van het overloon.
  • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing werkgever: 41.25% op de brutopremie.

In 2022 kan je werknemer dus 220 overuren presteren die uitbetaald worden op een gunstige wijze, zodat je werknemer hier netto goed aan verdient. Deze uren worden niet meer gerecupereerd. Is dit potje op, dan val je terug op de wettelijke regeling van overuren waarop je een toeslag betaalt en die gerecupereerd moeten worden.

Wil je hier meer over weten? Contacteer ons!