Ook last van hoge loonkosten? Al gehoord van loonoptimalisatie?

hoge kosten

Bij de maandelijkse loonafrekening verschiet ik toch steeds van wat ik als werkgever moet betalen en het lage bedrag dat mijn werknemers hiervoor ontvangen op hun rekening.  Je betaalt als werkgever een brutoloon, hierop betaal je patronale bijdrage (tussen 25%-49% afhankelijk van het paritair comité), je werknemer betaalt hierop ook nog eens 13.07% sociale bijdrage en, afhankelijk van het loon, tussen de 30%-50% bedrijfsvoorheffing. Er gaat bijna 2/3de van je budget naar de overheid onder de vorm van sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffingen. Het is heel ontmoedigend maar toch zijn er een paar opties die je hebt zodat je werknemer een hoger nettoloon overhoudt! Hieronder enkele mogelijkheden.

1. Toekennen van onkostenvergoedingen

De onkostenvergoeding is een nettobedrag, vrijgesteld van sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing. Als werkgever ben je verplicht om de onkosten van je werknemer te vergoeden. Dit gebeurt op basis van bewijsstukken. Toch kan je opteren om forfaitaire onkosten toe te kennen die de werkelijke onkosten die frequent terugkomen, te dekken in plaats van steeds te vergoeden op basis van bewijsstukken. Bij controle van de fiscus of sociale zekerheid zal je als werkgever deze onkostenvergoeding moeten kunnen verantwoorden, anders wordt dit gezien als verdoken loon. Toch laat de sociale zekerheid toe om in bepaalde situaties een forfaitaire onkostenvergoeding toe te kennen. Zo mag je als werkgever bijvoorbeeld maandelijks 129.48 € onkostenvergoeding toekennen bij structureel thuiswerk, mag je maandelijks 20 € onkostenvergoeding toekennen aan je werknemer voor het gebruik van internet,…. Het is dus zeker zinvol om na te gaan of je hier gebruik kan van maken. (Wil je meer weten? Lees dan onze blog: Heb jij al eens een onkostenvergoeding als een loonsopslag toegekend?)

2. Een verhoogde woon-werkvergoeding

Afhankelijk van je paritair comité ben je al dan niet verplicht om een woon-werkvergoeding te betalen. Je mag het altijd beter doen en meer betalen dan je verplicht bent. Zo aanvaardt de sociale zekerheid dat je een hogere vergoeding in woon-werkverkeer met eigen wagen uitbetaalt, namelijk tot 0.3707€ per kilometer. Het bedrag is vrijgesteld van sociale bijdrage, maar niet voor bedrijfsvoorheffing.

Ingeval je medewerker met de fiets komt werken, kan je tot 0.24€ per kilometer uitbetalen. Dit bedrag is niet onderworpen aan sociale zekerheid, noch aan bedrijfsvoorheffing.

Ingeval je opteert om 100% van de kosten openbaar vervoer te vergoeden, is heel dit bedrag vrijgesteld van sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing.

(Wil je meer weten? Lees dan onze blog: Wanneer moet ik mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen?)

3. Optimaliseren via bonussen

Waarom geen variabel loon toekennen in plaats van een loonsverhoging? Een bonus cash uitbetalen is niet aan te raden, je houdt er netto niet veel van over. Toch zijn er enkele alternatieven:

4. Cafetariaplan

Het is mogelijk om loon in te ruilen voor andere voordelen onder bepaalde voorwaarden. Hierdoor is het voor jou als werkgever budgetneutraal! Door loon om te ruilen voor voordelen zijn er andere regels van toepassing en betaalt de werknemer en of werkgever minder of geen sociale bijdrage of bedrijfsvoorheffing. Op deze manier krijgt de medewerker ook de kans om individueel zijn loonpakket samen te stellen. (Wil je meer weten: Hoe kostenneutraal een cafetariaplan aanbieden aan je werknemers?)

Ben jij het beu om teveel te betalen? Wil jij je werknemer meer nettoloon geven zonder je blauw te betalen? Neem dan met ons contact op. We helpen je graag verder om je verloning in kaart te brengen en om deze zo goed mogelijk te optimaliseren.