Wanneer moet ik mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen?

woon-werkverkeer vergoeding

Moet ik als werkgever mijn werknemer een woon-werkvergoeding betalen? Hoeveel vergoeding moet ik betalen? Hoe bereken ik de werkgeversbijdrage? Hoe worden deze vergoedingen bepaald en berekend? Betaal ik hierop sociale bijdrage? Wat houdt de werknemer hier netto van over?

Hieronder leg ik je de details van de vergoeding uit.

Wat is een woon-werkvergoeding?

Een woon-werkvergoeding is een tussenkomst in vervoersonkosten van de werknemer voor de verplaatsing van zijn woonplaats tot de werkplek heen en terug.

De vergoeding van verplaatsingen met eigen wagen naar klanten, opleidingen, evenementen,… in functie van de werkgever vallen hier niet onder.

De werkgeversbijdrage voor tussenkomst bij openbaar vervoer en eigen wagen zijn gebaseerd op de abonnementskosten van de NMBS. Jaarlijks indexeert NMBS deze bedragen in februari, hierdoor verhoogd dan ook de werkgeversbijdrage.

Deze vergoeding is vrijgesteld van sociale zekerheid en afhankelijk van het vervoermiddel en het bedrag moet de werknemer hierop al dan niet bedrijfsvoorheffing betalen.

  • De transportmiddelen openbaar vervoer en fiets zijn vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing
  • Wanneer de werknemer met eigen wagen komt werken is het bedrag tot 410 € per jaar vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, de vergoeding daarboven is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing

Wanneer moet ik een woon-werkvergoeding betalen?

Wanneer je een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan je werknemer, mag je geen woon-werkvergoeding meer uitbetalen.

De verplichting om een woon-werkvergoeding te betalen wordt geregeld door verschillende wetgeving op verschillende niveaus. Op nationaal niveau is er een verplichting om altijd tussen te komen wanneer de werknemer zich verplaatst naar het werk met het openbaar vervoer en een verplichting in bepaalde situaties wanneer de werknemer komt werken met zijn eigen wagen. Maar deze wetgeving is alleen van toepassing wanneer je eigen paritair comité geen regelgeving heeft rond vergoedingen van woon-werkverkeer.

Als werkgever zal je dus altijd moeten tussenkomen bij verplaatsing met het openbaar vervoer en verplaatsing met de eigen wagen. De tussenkomst verplaatsing met de fiets wordt bepaald in het paritaire comité. Werknemers die te voet komen werken hebben strikt genomen geen recht op een woon-werkvergoeding.

Hoeveel woon-werkvergoeding moet ik betalen?

Hier kan ik je geen duidelijk antwoord opgeven. Het bedrag van de vergoeding is ook afhankelijk van welke regelgeving dat van toepassing is. Ofwel is de nationale wetgeving van toepassing ofwel moet je kijken naar de regelgeving in je paritaire comité.

Mag ik meer woon-werkvergoeding betalen dan wettelijk verplicht?

Ja, dat mag maar houd rekening met:

Vervoersmiddel Bedrag Sociale zekerheid Bedrijfsvoorheffing
Openbaar vervoer 100% abonnement Vrijgesteld Vrijgesteld
Eigen wagen 100% tarieven NMBS Vrijgesteld 420 €/jaar vrijgesteld
Eigen wagen Max 0.3542 €/km Vrijgesteld 420 €/jaar vrijgesteld
Fiets Max. 0.24 €/km Vrijgesteld Vrijgesteld

Praktisch

Bij de aanwerving of adreswijziging geef je aan het sociaal secretariaat door met welk vervoermiddel je werknemer komt werken en wat de afstand enkel is. Het sociaal secretariaat zal dit dan maandelijks conform je paritaire comité berekenen.

Je mag meer toekennen dan je wettelijk verplicht bent maar hou rekening met bovenstaande tabel.

Gebruikt de werknemer verschillende vervoermiddelen dan bekijk je best wat praktisch haalbaar is om de vergoeding te berekenen. Een overzicht per vervoermiddel per maand of het vervoermiddel dat het meeste wordt gebruikt vergoeden?

Stel je de vraag of je de regelgeving wel correct toepast? Wil je je medewerkers meer vergoeden dan wettelijk verplicht? Contacteer ons vandaag nog en we helpen je graag op weg.