Kan ik mijn medewerker ontslaan naar aanleiding van een post op zijn of haar sociale media?

social media

Kan je jouw medewerker ontslaan op basis van berichten op zijn of haar sociale media? Hoe zit dat nu, de verhouding van het recht op privacy en meningsuiting van de medewerker enerzijds en de plicht van loyauteit ten aanzien van de werkgever anderzijds?

Laat jouw medewerker zich negatief uit over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in jouw bedrijf? Of doet hij/zij uitspraken die het imago van jouw onderneming kunnen schaden? Dat kan de relatie tussen jou en jouw medewerker verstoren. Maar mag je jouw medewerker dan ontslaan? Want heeft hij/zij geen recht op privacy? Of recht op vrije meningsuiting?

Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, … maken tegenwoordig deel uit van de samenleving. Vaak denken medewerkers dat wanneer zij uitspraken doen op deze platformen over hun werkgever of werkplaats, zij beschermd worden door hun recht op privacy of hun recht op vrije meningsuiting. Toch is dit zeker niet altijd het geval! Deze rechten zijn namelijk niet absoluut.

Rechten medewerker

Afhankelijk van de situatie hebben medewerkers recht op privacy of recht op vrije meningsuiting. Op de sociale media kan je een onderscheid maken tussen enerzijds ‘privécommunicatie’ en anderzijds ‘publicatie’. Privécommunicaties zijn bijvoorbeeld berichtjes die in een privéchat worden gestuurd. Dan heeft de medewerker recht op privacy. Meer hierover kan je in deze blog lezen. Publicatie is dan weer bijvoorbeeld een Tweet die voor iedereen zichtbaar is of een bericht op een openbare Facebookpagina. In dat geval heeft de medewerker recht op vrije meningsuiting.

Rechten werkgever

Het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting worden beperkt door de ‘loyauteitsverplichting’. De medewerker heeft een ‘loyauteitsverplichting’ naar jou toe. Dit houdt in dat jouw medewerker trouw moet zijn. Hij/zij mag dus niet zomaar onbeperkt kritiek uiten op de onderneming of jou als werkgever. Hiernaast bestaat er ook de vertrouwelijkheidsplicht. Een medewerker mag bijvoorbeeld niet zomaar fabrieksgeheimen kenbaar maken en al zeker niet op het internet.

Wat betekenen al deze rechten nu in de praktijk? Wanneer jouw medewerker bijvoorbeeld in een openbare facebookgroep kritiek levert over jouw onderneming zal er gekeken worden of de medewerker hiermee zijn loyauteitsverplichting schaadt. Is dat niet het geval? Dan kan de medewerker zich beroepen op zijn vrije meningsuiting. Schaadt de medewerker wél zijn trouw ten opzichte van jou? Dan kan jij je medewerker eventueel ontslaan om dringende reden.

Maar dit soort zaken zullen dus altijd heel contextueel bekeken moeten worden en er zal niet vaak een clear-cut antwoord zijn.

Samengevat wil dit dus zeggen dat wanneer jouw medewerker het imago van je onderneming online schaadt, of respectloze uitspraken over jou doet, dit eventueel een ontslag tot dringende reden kan verantwoorden. Wanneer het gaat om een publicatie, en de kritiek dus op een openbaar forum wordt geplaatst, zal er een afweging moeten worden gemaakt tussen enerzijds het recht op vrije meningsuiting en anderzijds de loyauteitsverplichting.

Momenteel bestaat hier nog geen specifieke wetgeving over waardoor er nog grijze zones bestaan. Wel is hierover reeds rechtspraak geweest van verschillende rechtshoven.

Het is dus een goed idee om je medewerkers een social media policy te laten ondertekenen waaruit duidelijk blijkt wanneer en hoe social media gebruikt kan worden en wat wordt bestraft door jouw onderneming.

Wil jij een social media policy laten opstellen? Of twijfel je of je een medewerker mag ontslaan? Neem dan zeker contact met ons op.