Loonkost verlagen via loonruil? Wat zijn de mogelijkheden?

balans geld

De hoge energiekosten zijn een zware last op de schouders van zowel individuele mensen als bedrijven. Deze kosten nemen een hap uit ons budget. Medewerkers hebben nood aan meer loon, maar werkgevers proberen aan de andere kant net hun onkosten te drukken. Het is geen gemakkelijke situatie met verschillende belangen.

Toch hebben kleine bedrijven wel enkele opties om de medewerkers extra voordelen te geven maar dan in het kader van een loonruil. Hiermee bedoelen we het inleveren van een brutoloon of premie in ruil voor andere voordelen. Je medewerker heeft minder cash op zijn rekening maar spaart dan weer geld uit in plaats van het product zelf aan te schaffen.

Zo kan je bijvoorbeeld als werknemer brutoloon inruilen voor een wagen of een deel van de eindejaarspremie in mindering brengen voor een tablet of GSM in ruil.

Hoe werkt het?

Je kan individueel afspreken met je werknemer om een deel van zijn brutoloon of zijn eindejaarspremie in te leveren.

Maar je moet wel met volgende regels rekening houden:

  • De werknemer mag maximaal 20 % van het brutoloon omzetten naar een keuzebudget.
  • Het aangepaste loon mag niet lager zijn dan het minimum baremaloon van de sector.
  • Je kan alleen de eindejaarspremie omruilen als dit is toegelaten binnen je paritaire comité.
  • Je mag als werkgever geen winst maken op de loonruil. Je moet de besparing op de sociale bijdrage bijvoegen aan het budget van de werknemer.
  • De vermindering van loon heeft invloed op afgeleide rechten zoals indexering, premie voor groepsverzekering, toeslagen,….
  • Je moet hierover individuele schriftelijke afspraken maken met de werknemer.

Voorbeeld

Je werknemer wil graag een bedrijfswagen, maar strikt genomen heeft hij deze niet nodig voor zijn functie. Dan zou je dit als volgt kunnen aanpakken:

Je schat de totale kost van de wagen. Hierbij hou je rekening met het leasebedrag, niet aftrekbare btw, verzekering, onderhoud, de extra vennootschapsbelastingen op het niet aftrekbare gedeelte van de wagen, een tankkaart, ….

Als voorbeeld: je medewerker heeft een brutoloon van € 3.000 bruto. De aanschaf van de wagen kost € 650 per maand. Toch moeten we niet het brutoloon met € 650 per maand verlagen om de kosten van de wagen te dekken. Wanneer het brutoloon verlaagt, vermindert de patronale bijdrage, maar heeft dit ook implicaties op het vakantiegeld en eindejaarspremie. Hiermee moeten we dus rekening houden bij de omrekening.

€ 650 *12/((13*1.2568)+(0.92)) = 7800/17.25 = € 452

De loonruil bedraagt in dit geval € 452 per maand. De werknemer heeft een brutoloon van € 2.548 en een firmawagen zonder dat dit een extra kost is voor de werkgever. Impact voor de werknemer op zijn loon:

Doordat het brutoloon vermindert, betaalt de medewerker minder sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing. De medewerker levert hier maandelijks ongeveer € 100 netto in, maar heeft wel een firmawagen ter waarde van € 650.

Deze loonruil is budgetneutraal. De sociale zekerheid aanvaardt dit zolang je aantoont dat je dit als werkgever doet om het loon te optimaliseren en je er zelf geen voordeel uit haalt. We mogen wel niet uit het oog verliezen dat de vermindering van brutoloon ook impact heeft op de pensioenopbouw, ziekte-uitkering en werkloosheidsuitkering. Daarnaast moet je erover waken dat je als werkgever het minimum baremaloon respecteert.

Het is niet mogelijk om het brutoloon te verlagen en in ruil onkostenvergoedingen toe te kennen. Dit aanvaardt de sociale zekerheid niet, de reden is dat dit duidelijk een ingreep is om sociale bijdragen te ontlopen.

Je kan het toekennen van voordelen opnemen in een cafetariaplan, maar het hoeft niet zo complex te zijn. Je kan het ook individueel afspreken per werknemer. Belangrijk is wel dat je hier duidelijke en schriftelijke afspraken over maakt.

Wil jij hier meer over weten? Contacteer ons gerust!