Collectieve bonus: nieuwe spelregels voor jouw bonusplan

collectieve bonus

Een bonus die vrijgesteld is van bedrijfsvoorheffing? Dat is interessant voor je werknemers, want enkel RSZ wordt afgehouden.

Je kan als werkgever je medewerkers een collectieve loonbonus of ‘cao 90 bonus’ genoemd toekennen. Met die bonus beloon je jouw medewerkers voor het behalen van een of meerdere vooraf vastgestelde, objectieve collectieve doelstellingen. Dit is fiscaal / sociaal interessant:

  • de bonus is voor je medewerkers vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing
  • er zijn geen ‘gewone sociale zekerheidsbijdragen’ verschuldigd, wel betaal je 33% sociale bijdrage en wordt er 13,07 % RSZ bij de werknemer afgehouden.

Ken je een collectieve of niet-recurrente resultaatgebonden bonus van 1000 EUR toe, dan kost dit voor jou als werkgever 1 330 EUR (33% sociale bijdrage), maar de werknemer houdt hier 869,30 EUR netto aan over. Dit is dubbel zoveel dan als je de werknemer een gewone éénmalige bonus zou uitbetalen.

Aan welke voorwaarden je moet voldoen, lees je in onze blog “Ik wil mijn werknemers belonen, maar me hier niet blauw aan betalen”.

Nieuw model gebruiken

De Nationale Arbeidsraad legde recent vast dat alle werkgevers het nieuwe standaardmodel van toetredingsakte of van collectieve arbeidsovereenkomst moeten gebruiken. Heb je al een ‘oud model’? Dan moet je dit dus aanpassen! Denk eraan om je toetredingsakte / CAO uiterlijk op 30 april 2022 in te dienen bij de FOD WASO.

Goede doelstellingen formuleren:

Naast (collectieve) economische doelstellingen zoals het behalen van een minimale omzet, kan je kiezen voor niet-economische doelstellingen.

De Nationale Arbeidsraad somt enkele voorbeelden op, doelstellingen:

  • over maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieubescherming/ecologie;
  • tot verbetering van de collectieve prestaties en het merkimago;
  • in verband met maatschappelijke uitdagingen zoals het behalen van certificaten, labels of normen op het gebied van milieu of maatschappelijk verantwoord ondernemen of sociale rechten en milieurechten.

Verder kan je ook doelstellingen formuleren over welzijn op het werk en veiligheid. Je moet in dat geval wel steeds een algemeen preventieplan en jaaractieplan hebben en dit mee indienen met je toetredingsakte/collectieve CAO.

Bijvoorbeeld: doelen die je wilt behalen om de veiligheid in je bedrijf te verhogen, doelen in verband met ergonomie en het verminderen van psychosociale risico’s, het verminderen van je collectieve absenteïsme cijfers.

Je kan ook kiezen om doelen over mobiliteit vast te leggen. Deze doelen moeten deel uitmaken van een ruimere visie van bedrijfsvervoerplannen. Mobiliteitsdoelstellingen zijn enkel toegestaan indien je fietsvergoedingen toekent aan je medewerkers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer.

De koppeling van een doelstelling aan de koers van de aandelen blijft uitdrukkelijk verboden.

‘Objectieve’ doelen

Je doelstellingen moeten ‘objectief’ zijn. Formuleer daarom je doelen ‘SMART’ De SMART-methode zorgt ervoor dat je doelen objectieve doelen worden. SMART staat voor:

  • Specifiek –> 20% medewerkers die regelmatig met de fiets naar het werk komen.
  • Meetbaar –> x% medewerkers op 01/01 die met de fiets naar het werk komen, vergeleken met y% medewerkers op 01/12.
  • Acceptabel –> De medewerkers moeten achter dit doel staan en het gevoel hebben dat het waard is om met de fiets naar het werk te komen.
  • Realistisch –> Heb je nu 20 medewerkers in dienst waarvan er 2 met de fiets naar het werk komen, dan betekent dit dat er nog minstens 2 medewerkers extra met de fiets moeten komen werken.
  • Tijdgebonden –> Gedurende 11 maanden krijgen medewerkers de tijd om uit te proberen of met de fiets naar het werk komen voor hen haalbaar is, dat lijkt ons meer dan voldoende.

Hulp nodig bij de opmaak van je toetredingsakte? Contacteer ons!