Wat als een werknemer niet komt opdagen en onwettig afwezig is?

onwettig afwezig

Een werknemer daagt niet op en laat ook niets weten. Is hij onwettig afwezig? Welke actie onderneem je?

Wat is een onwettige afwezigheid? “Don’t jump to conclusions!”

Wanneer de werknemer geen toestemming heeft om op het werk afwezig te zijn, zijn afwezigheid niet meldt, is hij onwettig afwezig. Dit kan het geval zijn als hij helemaal niets van zich laat horen.

Een werknemer stuurt zijn kat en laat je niets weten. Hoewel dit zo lijkt, mag je niet te snel besluiten tot onwettige afwezigheid. De werknemer kan immers een goede reden hebben om onverwacht afwezig te zijn. Bijvoorbeeld: de werknemer moet onverwacht met zijn dochter naar het ziekenhuis omwille van een medisch noodgeval. Uiteraard moet de werknemer zijn werkgever dan zo snel mogelijk verwittigen, maar dit is niet altijd mogelijk. Dit is een situatie van ‘overmacht’. Of een werknemer die na zijn verlof niet start, kan misschien duiden op een misverstand over de toekenning van het verlof? Uit het relaas van de feiten zal dan moeten blijken of de werknemer onwettig afwezig is.

Een twijfelgeval kan zich voordoen wanneer de werknemer zijn afwezigheid rechtvaardigt met een ongeldige reden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer hij onverwacht zijn buurvrouw naar de tandarts brengt omdat haar wagen in panne staat. De werknemer kan verklaren waarom hij te laat op het werk verschijnt maar dit vormt geen wettelijke reden. Of wanneer de werknemer wél een geldige reden heeft, maar ze niet kan staven, bijvoorbeeld de werknemer meldt zich afwezig omwille van ziekte, maar beschikt niet over een geneeskundig attest. In dat geval is de werknemer wel degelijk met een geldige reden afwezig, maar volgt hij de procedure bij ziekte niet.

Welke stappen zet je bij een ‘onwettige afwezigheid’?

Ben je zeker en gaat het duidelijk over een onwettige afwezigheid? Dan onderneem je actie. Ga hierbij stapsgewijs tewerk. Zeker wanneer je aan de onwettige afwezigheid eventueel een ontslag om dringende reden wil koppelen, is het belangrijk dat je de stappen nauwgezet volgt.

Stap 0: telefonisch contact mogelijk?

We raden aan om de werknemer eerst telefonisch te contacteren met de vraag waarom hij niet komt opdagen. Zo speel je kort op de bal en voorkom je te snel tot een foute conclusie te komen. Ook toon je hiermee aan dat jij als werkgever je verplichtingen wél nakomt. Kan je de werknemer niet bereiken? Spreek dan bijvoorbeeld een boodschap in op de voicemail van de werknemer.

Stap 1: eerste aanmaning

Je stuurt een ingebrekestelling naar de werknemer per aangetekende brief. Je kan een kopie van de brief per mail verzenden. In deze brief maan je de werknemer aan onmiddellijk het werk te hervatten of zijn afwezigheid alsnog te rechtvaardigen. Beschrijf de feiten: wanneer was de werknemer afwezig, wat heb jij gedaan om de werknemer te contacteren,… Geef de werknemer de nodige tijd, bijvoorbeeld 3 werkdagen om hierop te antwoorden. De termijn van 3 werkdagen loopt vanaf de kennisgeving.

Stap 2: tweede aanmaning

Wanneer de werknemer nog steeds niet reageert binnen de vooropgestelde termijn van de eerste aanmaning, stuur je hem een tweede aanmaning met eventueel een kopie via mail. Hierin verwijs je naar de eerste brief, de periode van onwettige afwezigheid en verzoek je een laatste maal om binnen een bepaalde termijn te antwoorden.

Stap 3: ontslag om dringende reden

Indien de werknemer na de tweede aanmaning nog steeds het werk niet heeft hervat of geen rechtvaardiging van zijn afwezigheid heeft gegeven, zou je hem kunnen ontslaan om een dringende reden. Dit doe je binnen de 3 werkdagen na afloop van de termijn opgenomen in de tweede aanmaning.

Heb je een werknemer die mogelijks onwettig afwezig is? Twijfel je? Overweeg je om de werknemer te ontslaan om dringende reden? Contacteer ons!