Afwezigheid na een skiongeval: wat nu?

skiongeval

Moet je gewaarborgd loon betalen wanneer je werknemer afwezig is als gevolg van een sportongeval? Welke regels en uitzonderingen spelen er?

Geen gewaarborgd loon na sportongeval?

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, moet je als werkgever gewaarborgd loon betalen aan de werknemer. Na afloop van de periode gewaarborgd loon, zal het ziekenfonds tussenkomen en een uitkering betalen.

Uitzondering: sportongevallen tijdens een sportcompetitie.

Bij arbeidsongeschiktheid na een ongeval tijdens competitie, heeft de werknemer geen recht op gewaarborgd loon. Het gaat hierbij om:

  • een ongeval tijdens een wedstrijd in competitie;
  • waarbij toeschouwers inkom moeten betalen;
  • en de werknemer een loon / vergoeding voor zijn deelname ontvangt.

Een ongeval bijvoorbeeld tijdens een voetbalmatch bij de eerste ploeg in vierde provinciale zal een sportongeval tijdens competitie zijn. Een werknemer die door het sportongeval niet kan komen werken, heeft geen recht op gewaarborgd loon. Het ziekenfonds zal een uitkering betalen wanneer er geen andere verzekering tussenkomt. Soms is een speler naast lichamelijke schade ook verzekerd voor inkomensverlies.

Een skiongeval: recht op gewaarborgd loon?

Je werknemer gaat skiën, breekt zijn been en kan niet komen werken? Je zal in principe gewaarborgd loon moeten betalen. Een skiongeval is niet uitgesloten voor het betalen van gewaarborgd loon.

Toch is er nog een uitzondering die misschien van toepassing is: wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een zware fout van de werknemer, zal je geen gewaarborgd loon moeten betalen. Je draagt als werkgever de bewijslast: je moet kunnen aantonen dat de werknemer een zware fout beging. Dit betekent dat je de omstandigheden van het skiongeval goed moet kennen en moet kunnen aantonen in een rechtbank dat er sprake was van een zware fout. Niet evident. Een zware fout is een feitenkwestie. Wanneer de werknemer zich buiten de piste begaf of dronken op de latten stond, zou een rechter kunnen interpreteren dat het om een zware fout van de werknemer gaat. De werknemer had niet off-piste mogen skiën of dronken zijn. In het geval van een zware fout, zal het ziekenfonds niet tussenkomen. De werknemer ontvangt met andere woorden geen uitkering tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

Een derde is aansprakelijk?

Je werknemer werd omver geskied op de piste en brak zijn been. De politie stelde een PV op van het ongeval. Een andere skiër is ‘in fout’ en dus aansprakelijk voor de schade.

Wanneer er een aansprakelijke partij verantwoordelijk is voor het skiongeval, kan de werkgever het gewaarborgd loon recupereren van deze aansprakelijke partij, de skiër die in de fout ging. Je geniet als werkgever namelijk ook van het principe dat vervat zit in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Kort samengevat stelt dit artikel dat hij die door zijn fout schade veroorzaakt bij een derde, deze schade dient te vergoeden. Gevolg: wanneer de aansprakelijkheid van de andere betrokken partij is komen vast te staan, kan je als werkgever het gewaarborgd loon verhalen op deze aansprakelijke partij. Veel werkgevers weten dit echter niet, zonde toch? Hoe je dit moet doen en wat je hiervoor nodig hebt, lees je in de blog ‘Hoe het gewaarborgd loon recupereren bij derden?’.

Zijn de regels over arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon voor jou een kluwen? Heb je een situatie waarvan je niet weet of je gewaarborgd loon moet betalen? Contacteer ons!