Je werknemer valt ziek tijdens de vakantie, moet je dan gewaarborgd loon betalen?

ziekte vs vakantie

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het tijdstip waarop je werknemer ziek wordt. De algemene regel van het arbeidsrecht bij samenloop van schorsingen is dat de eerste schorsing primeert.

Wordt je werknemer ziek voor zijn vakantie aanvat?

Dan vervalt zijn vakantie en ben je als werkgever gewaarborgd loon verschuldigd voor de periode van het ziekteattest.

Bijvoorbeeld: Jouw werknemer heeft 2 weken vakantie aangevraagd vanaf maandag 1 augustus tot en met vrijdag 12 augustus. Je werknemer bezorgt je een ziekteattest vanaf vrijdag 29 juli tot en met vrijdag 5 augustus. Dan vervalt voor deze periode zijn vakantie en mag de werknemer deze dagen op een ander moment opnemen. Jij bent als werkgever gewaarborgd loon verschuldigd vanaf vrijdag 29 juli tot en met vrijdag 5 augustus. Vanaf maandag 8 augustus vat de vakantie van de werknemer aan.

Wordt je werknemer ziek tijdens zijn vakantie?

Aangezien de vakantie aanvatte voor de ziekte blijft de werknemer in vakantie en ben je geen gewaarborgd loon verschuldigd. De periode van 30 dagen gewaarborgd loon begint wel te lopen vanaf het moment dat de werknemer jou een doktersattest bezorgt, ook al was deze werknemer die dagen met vakantie.

Collectief verlof?

Gaat het om een arbeider en een periode van collectieve vakantie, dan primeert de ziekte ook, maar dan zijn de ziektedagen ten laste van het ziekenfonds.

Ziek en verlof op dezelfde dag?

Je werknemer wordt ziek op de dag waarop zijn vakantie begint, wat nu? Ook dan kijk je naar wat het eerst vaststond. De praktische ­toepassing ervan is echter niet zo simpel. Op grond van het ­chronologische criterium wordt dan de voorkeur gegeven aan de schorsing waarvan het eerst vaststond dat ze zich zou voordoen. Omdat vakantie meestal vooraf aangevraagd moet worden staat de schorsing van de vakantie het eerst vast. Dat betekent dus dat het vakantie blijft als je werknemer op de eerste vakantiedag ook ziek wordt.

Europa denkt er anders over

Toch bestaat de kans dat deze regelgeving in de toekomst verandert. In 2012 was er een arrest van het Europees Hof van Justitie dat stelt dat de jaarlijkse vakantie van je medewerker moet dienen als een periode om uit te rusten en te ontspannen. Ook is er een Europese richtlijn die zegt dat een werknemer recht heeft op minstens 4 weken vakantie met behoud van loon. De Europese Commissie vroeg eerder al aan België om de vakantiewetgeving aan te passen zodat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, later zijn vakantiedagen op een ander tijdstip zou mogen opnemen.

België heeft nog geen aanpassingen aan de vakantiewetgeving gedaan. Voorlopig blijft dus het principe van ‘eerste schorsingsgrond primeert’ van toepassing.

Conclusie

Als een werknemer ziek wordt voor de start van zijn vakantie, dan blijft het om ziekte gaan. Het aantal ‘verloren’ vakantiedagen door ziekte mag de werknemer dan later opnemen. Wordt de werknemer ziek tijdens zijn vakantie, dan blijft deze periode vakantie en is hij zijn vakantiedagen tijdens zijn ziekte kwijt. Het principe ‘eerste schorsingsgrond primeert’ blijft nog steeds gelden. Europa is het hier niet mee eens, maar de Belgische vakantiewetgeving is hieraan nog niet aangepast.

Zit je met vragen over ziekte en vakantie? Neem gerust contact met ons op.