Werken tijdens het bouwverlof: toegestaan of verboden?

bouwverlof

Begin juli start traditioneel het bouwverlof. Tijdens deze periode doen bouwbedrijven de boeken toe en nemen ze enkele weken om te genieten van de zomervakantie. Maar wat als je bouwproject nog niet is afgerond of je werf nog niet klaar is? Mag je dan toch aan de slag tijdens het bouwverlof? In deze blog scheppen we duidelijkheid.

Is het bouwverlof verplicht?

Het bouwverlof is een periode van drie of vier weken waarin bouwbedrijven collectief vakantie nemen. De exacte data van het bouwverlof verschillen per regio, maar de periode start vanaf de maand juli.

Toch is het bouwverlof op zich geen verplichting. Hoewel iedere regio eigen afspraken maakt om het bouwverlof in te lassen, blijft dit slechts een aanbeveling. Er bestaat geen enkele juridische verplichting om je aan dit verlof te houden, tenzij je deze periode ook in je arbeidsreglement opneemt. In de praktijk volgen echter de meeste bouwondernemingen de data van het bouwverlof en lassen ze collectief vakantie in.

Kan je werken tijdens het bouwverlof?

Bij bouwondernemingen heerst er vaak een immense drukte vlak voor het bouwverlof. Grote bouwwerken moeten worden afgerond, lastminuteopdrachten worden ingepland, … Soms valt het voor dat je een bepaald project moet opleveren, maar dit nog niet klaar is. Dan stelt zich de vraag: mogen jouw arbeiders de klus afmaken en werken tijdens het bouwverlof?

Situatie 1: je neemt het bouwverlof niet op in je arbeidsreglement

Heb je het bouwverlof niet opgenomen in je arbeidsreglement? Dan zijn het slechts regionale afspraken van de bouwsector in overleg met de vakbonden. Geen dwingende regel, wel een vrije aanbeveling. Je kan dus van deze regeling afwijken en toch werken tijdens het bouwverlof. Let op: hoewel je bouwonderneming niet verplicht is, houdt de meerderheid van de bouwbedrijven zich wél aan dit bouwverlof.

Opteer je ervoor om je niet te houden aan het bouwverlof, spreek dan goed af met je werknemers wanneer ze hun vakantie opnemen. Bovendien raden we aan om de inspectiediensten op voorhand te verwittigen zodat je discussies tijdens een werfinspectie kan vermijden.

Conclusie: Je kan werken tijdens het bouwverlof.

Situatie 2: je voert het bouwverlof in als collectieve vakantie via je arbeidsreglement

Neem je het bouwverlof op in je arbeidsreglement, dan wordt deze periode beschouwd als collectieve vakantie. Er ontstaat dan een juridische verplichting. In dat geval kan je niet zomaar afwijken van het bouwverlof, maar heb je het uitdrukkelijk akkoord van je arbeiders nodig. Bovendien leg je dit akkoord best vast in een schriftelijk document dat je op de werf ter beschikking houdt. Zo vermijd je onenigheid met de inspectie.

Ook hier verwittig je vooraf de inspectiediensten om eventuele problemen te voorkomen. Wil je nog een extra zekerheid, breng dan je arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte. Zo ben je volledig gecovered als er zich een arbeidsongeval voordoet.

Conclusie: Je kan in onderling akkoord afwijken van het bouwverlof

Tip: Beslis je om de data van het bouwverlof te volgen, dan moet je je houden aan de spelregels van het collectief verlof. Maak dus je arbeidsreglement – inclusief data van het bouwverlof – bekend voor 15 december. Zo ben je zeker dat je werknemers deze collectieve vakantie moeten opnemen. Hieronder vind je een template met enkele voorbeelden in verwerkt:

Krijg je graag hulp in het opstellen van je arbeidsreglement of toegevoegde bijlages? Contacteer ons vrijblijvend.