Mijn medewerker neemt ontslag, wat nu?

ontslag nemen

Een ontslag van je medewerker komt soms als een donderslag bij heldere hemel. Hoe moet je medewerker zijn of haar ontslag correct indienen? Welke opzegtermijn moet hij of zij presteren en welke vergoedingen ben je als werkgever verschuldigd? En wat als je een medewerker zelf ontslaat, maar hij of zij een tegenopzeg geeft?

1 | Een opzeggingsbrief

First things first: een geldige ontslagbrief. Wil je werknemer ontslag nemen en een opzegtermijn presteren, dan moet hij of zij een geldige ontslagbrief voorleggen. Deze brief kan je medewerker aangetekend versturen of meteen op de werkvloer aan jou overhandigen. Daarmee is de kous nog niet af. De wet bepaalt immers wat er in de ontslagbrief moet staan en welke termijn van belang is.

2 | Wat moet er in een ontslagbrief staan?

Wil je het volledig volgens het boekje doen, dan bevat de ontslagbrief van je medewerker drie elementen: (1) de vermelding dat je medewerker de arbeidsovereenkomst opzegt met een opzegtermijn, (2) de duur van deze termijn en (3) de dag waarop deze ingaat. Verder in deze blog, zetten we de regels van de opzegtermijn op een rijtje.

Ontbreekt een van deze elementen? Dan zou je als werkgever kunnen opwerpen dat de werknemer zijn opzeg niet correct heeft gedaan en dat de werknemer het contract verbreekt. Dat betekent dat het ontslag onmiddellijk ingaat en de werknemer jou een verbrekingsvergoeding moet betalen. In de praktijk pakken bedrijven dit anders aan: ze bevestigen vaak dat ze akkoord gaan met de brief en dat de werknemer toch een opzegtermijn presteert. Dit doen ze vooral om te vermijden dat de functie van vandaag op morgen niet meer is ingevuld.

3 | De termijn: wanneer de ontslagbrief versturen?

Het moment waarop je medewerker de ontslagbrief verstuurt of overhandigt, is bepalend voor de ingang van de opzegtermijn. Overhandigt de medewerker jou de ontslagbrief persoonlijk, dan start de opzegtermijn de eerstvolgende maandag. Opgepast: dit geldt niet voor een aangetekende ontslagbrief. Deze moet ten laatste woensdag op de post om de opzegtermijn maandag te laten ingaan.

Good to know | Hierboven staan de regels uitgelegd die gelden wanneer je medewerker ontslag geeft. Voer je als werkgever zelf het ontslag door, dan moet je de ontslagbrief altijd aangetekend of per gerechtsdeurwaardersexploot opsturen. Een overhandiging is dan niet mogelijk!

4 | De opzegtermijn berekenen bij ontslag door een werknemer

1. Wettelijke opzegtermijnen

Neemt je medewerker zelf ontslag, dan bepaalt de wet een kortere opzeggingstermijn. Deze wordt uitgedrukt in weken en hangt af van de anciënniteit van je medewerker. Vanaf 28 oktober 2023 is de maximale opzegtermijn voor alle werknemers gelijk aan 13 weken.

2. Wil je medewerker vroeger weg? Dat kan!

Vraagt je werknemer om het bedrijf eerder te verlaten? Ook dat is mogelijk. Zo kan je in onderling overleg een kortere opzegtermijn overeenkomen of kan je medewerker ervoor opteren om het ontslag meteen te laten ingaan en geen opzegtermijn te presteren. In dat laatste geval moet hij of zij juridisch gezien wel een verbrekingsvergoeding betalen.

3. Wat bij een tegenopzeg door een werknemer?

Zeg je als werkgever zelf de arbeidsovereenkomst op, dan kan je medewerker nog een tegenopzeg doen wanneer hij of zij intussen nieuw werk heeft gevonden. Hierdoor kan je werknemer een kortere opzegtermijn presteren, maar wordt het wel als een ontslag door de werknemer beschouwd. Dit heeft als gevolg dat je medewerker in principe niet meteen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen. Ook wordt de opzegtermijn niet langer geschorst in geval van bijvoorbeeld ziekte of jaarlijkse vakantie.

Op welke ontslagvergoedingen heeft je medewerker nog recht?

Wanneer je medewerker een opzegtermijn presteert, is er in principe geen ontslagvergoeding verschuldigd. Toch zijn er nog enkele vergoedingen die je als werkgever moet betalen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Enkele voorbeelden:

  • Eindejaarspremie: De eindejaarspremie wordt geregeld door sectorale cao’s. Om te weten of je medewerker een eindejaarspremie krijgt bij ontslag, ga je best na wat de cao van je paritair comité bepaalt.
  • Vakantiegeld einde dienst: Neemt je medewerker zelf ontslag, dan ontvangt hij of zij vertrekvakantiegeld of ‘saldo vakantiegeld’ voor de nog niet opgenomen vakantiedagen.
  • Bonus: Of je werknemer al dan niet recht heeft op een bonus bij ontslag, zal afhangen van het toepasselijk bonusplan in je onderneming.
  • Sectorpremie, ecocheques, …: Afhankelijk van de toepasselijke regelgeving in je paritair comité, kan je medewerker nog recht hebben op extra voordelen.

Heeft je medewerker ontslag genomen en zoek je een (juridische) partner om jouw bedrijf in deze procedure te ondersteunen? Of wat doe je als werkgever wanneer je medewerker vraagt om hem of haar te ontslaan? Contacteer ons vrijblijvend.

Wil je hier graag meer over weten, dan kan je onderstaande blogs nog lezen:
Wat als een werknemer je vraagt zijn ontslag ’te geven’?
Een werknemer ontslaan: tips & kosten