Vakantierecht en -geld onder de loep!

verlofrechten

Zowel arbeiders als bedienden bouwen vakantierechten op voor het volgende jaar.  Je hebt dus het vakantiedienstjaar (2022) en dan het vakantiejaar (2023). Dit maakt het ingewikkeld.  Heb je heel 2022 gewerkt dan heb je recht op 20 dagen vakantie in 2023.

Je bouwt alleen vakantierecht op bij prestaties, maar toch zijn er uitzonderingen en worden sommige afwezigheden gelijkgesteld zoals de eerste 12 maanden ziekte, zwangerschapsverlof, economische werkloosheid, vakantie, klein verlet,… Andere afwezigheden zoals tijdskrediet of thematisch verlof, toegestane afwezigheid, ziekte langer dan 12 maanden,… worden niet gelijkgesteld en hierdoor bouw je geen vakantierechten op voor het volgende jaar, bijgevolg geen 20 dagen vakantie. Het (tijdelijk) deeltijds werken heeft ook invloed op je vakantierechten. Om te vermijden dat werknemers geen vakantierechten hebben zijn er enkele formules zoals jeugdvakantie, seniorenvakantie en Europese vakantie. 

De berekening van je vakantierecht gebeurt via de volgende formule: 

(2 dagen x aantal maanden) – (aantal keer 6 in het bedrag kan) = 2 x 12 maanden = 24 maanden.  Er kan 4 keer 6 in 24 => – 4 dagen = 20 dagen.  Heb je een deeltijdse werknemer die minder dan 5 dagen per week werkt, dan is dit pro rata het aantal dagen dat deze werknemer per week werkt.

Vakantiegeld bestaat uit enkelvoudig- en dubbel vakantiegeld. Enkelvoudig vakantiegeld is het loon voor de dag vakantie. Dubbel vakantiegeld is een jaarlijkse premie van 92 % van het huidige brutoloon, dat wordt uitbetaald in de zomer. Heeft je werknemer geen recht op 20 dagen vakantie, dan zal de premie voor dubbel vakantiegeld pro rata zijn. Concreet: heeft je werknemer in 2022 10 maanden gewerkt, dan heeft deze recht op 17 dagen vakantie. Het dubbel vakantiegeld zal eveneens pro rata 17/20ste zijn. Arbeiders ontvangen hun enkelvoudig en dubbel vakantiegeld via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, hierdoor ontvangt de arbeider geen loon van de werkgever voor de vakantiedagen. De bediende daarentegen wordt door de werkgever doorbetaalt op het moment dat deze vakantie neemt en ontvangt het dubbel vakantiegeld even goed van de werkgever in de zomerperiode.

Ingeval de bediende het bedrijf verlaat moet de werkgever vertrekvakantiegeld betalen. Voor het huidige jaar maar ook voor het volgende jaar. De werknemer ontvangt een grote som, maar moet dit terugbetalen aan de volgende werkgever.   Een bediende die in 2023 de werkgever verlaat heeft recht op het volgende vakantiegeld:

  • Enkelvoudig vakantiegeld voor de dagen vakantie die de bediende nog niet heeft opgenomen in 2023.
  • Indien het dubbel vakantiegeld nog niet werd uitbetaald in 2023, heeft de bediende ook recht op dubbel vakantiegeld bij vertrek.
  • Voor de maanden gewerkt in 2023 bouwt de bediende vakantierecht op voor 2024.  Hier ben je verplicht als werkgever om het loon voor de opgebouwde dagen vakantie 2024 uit te betalen en een pro rata premie dubbel vakantiegeld.

De nieuwe werkgever zal 2 keer het ontvangen vakantiegeld verrekenen:

  • De nieuwe werkgever zal het loon inhouden voor de aantal dagen vakantierecht in 2023 bij indiensttreding. Op het moment dat de bediende vakantie neemt wordt deze wel doorbetaald.
  • Verdient de werknemer meer bij de nieuwe werkgever, zal deze een bijpassing moeten doen van het dubbel vakantiegeld.
  • In 2024 bij de uitbetaling van het dubbel vakantiegeld zal de werkgever eveneens het loon inhouden voor de vakantiedagen die werden uitbetaald door de vorige werkgever. Daarnaast zal deze werkgever het reeds ontvangen dubbel vakantiegeld van de vorige werkgever in mindering brengen van zijn premie voor dubbel vakantiegeld.

Doordat het vakantierecht niet wordt berekend op het huidige jaar, is dit een ingewikkeld systeem wanneer de bediende van werkgever wijzigt. Daarnaast hebben gebeurtenissen van het voorgaande jaar invloed op je vakantierechten van het huidige jaar, wat vaak als negatief wordt ervaren door de werknemer.

Zit je met vragen?  Is het moeilijk om toe te lichten aan je werknemer? Aarzel niet om ons te contacteren voor ondersteuning.