Heb jij je vervangende feestdagen en collectieve sluiting voor 2023 reeds bekendgemaakt aan je personeel?

kalender

Hoe feestdagen 2023 die in het weekend vallen vervangen?

En hoe collectieve sluiting 2023 vastleggen?

Voor 15 december 2022 moet je als werkgever bekend maken wanneer de werknemers de feestdagen zondag 1 januari en zaterdag 11 november zullen opnemen en op welke data je onderneming collectief sluit.

Betreffende de opname van de feestdagen die in een weekend of samen met een sluitingsdag van je onderneming vallen:

 • Ofwel besliste je paritair comité voor 1 oktober op welke data deze feestdagen vervangen worden.
 • Indien er geen beslissing is in je paritaire comité kan je als onderneming kiezen:
  • de feestdagen zelf op een gekozen datum vast te leggen, of
  • de werknemer vrij te laten kiezen.

Praktisch: hoe de vervangdagen of collectieve vakantie vastleggen binnen je bedrijf?

Dit gebeurt in overleg met:

 • Ondernemingsraad,
 • Bij ontstentenis van Ondernemingsraad via de vakbondsafvaardiging
 • Bij ontstentenis van vakbondsafvaardiging in samenspraak met werknemers

Vervolgens:

 • Moet de werkgever voor 15 december de werknemers informeren over de vastgelegde dagen via aanplakking van een  gedateerd en ondertekend bericht in de bedrijfslokalen. 
 • Moet een kopie van dit bericht als bijlage bij het arbeidsreglement worden gevoegd. 
 • Tot slot moet de werkgever binnen de acht dagen na de inwerkingtreding een kopie van dit bericht sturen naar het Toezicht op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van zijn streek.

!  Indien geen keuze is gemaakt en dus geen bekendmaking in de onderneming werd opgehangen, wordt de feestdag automatisch vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag in de onderneming. Voor 2023 is dit dus telkens een maandag.

Heb je nood aan extra ondersteuning en begeleiding bij de regelgeving rond tewerkstelling personeel, aarzel niet om ons te contacteren.