Hoe stel je een eerlijk en marktconform verloningspakket samen?

equality

Het is niet eenvoudig om een goed opgebouwde, marktconforme en toch geoptimaliseerde verloning aan te bieden. We hebben een hoge loonlast, maar toch voorziet de wet wel wat mogelijkheden om het loon te optimaliseren.

Daarnaast zijn er heel wat profielen gegeerd op de arbeidsmarkt. Waardoor het moeilijker wordt om kandidaten te overtuigen om bij je te komen werken. Wat biedt de concurrentie? Wat verwacht de kandidaat…?

Voor wie?

  • Je wilt je HR-beleid naar een hoger niveau brengen.
  • Je hebt nood aan een duidelijk overzicht van je personeelskosten.
  • Je wilt weten wat een marktconform loon is.
  • Je vraagt je af hoe je de loonkost nog kan optimaliseren. 
  • Je wil je medewerkers blijven motiveren en aan je onderneming binden.
  • Je onderneming groeit en je wilt je fundamenten goed zetten.

Dan kunnen wij jou verder helpen.

Hoe gaan we tewerk?

We leggen met jou een traject af en helpen jou om een strategisch loonbeleid uit te bouwen dat afgestemd is op je bedrijfsdoelstellingen.

We helpen je om eerst de fundamenten in orde te brengen, zoals een correcte toepassing van de arbeidsvoorwaarden, toepassing van verloning binnen je paritair comité, het bepalen van je missie en bedrijfsdoelstellingen,… en  daarna bouwen we hierop  een toekomstgericht verloningsbeleid.

1 Uitgewerkt verloningsbeleid

We starten het traject met het leggen van de fundamenten. Op basis van je missie en visie benoemen we de waarden en normen van het bedrijf en brengen we de bedrijfsdoelstellingen in kaart. Hierop werken we een organisatiestructuur uit en brengen we duidelijk in kaart wie welke rol heeft in het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

Eens de fundamenten er zijn, werken we een toekomstgericht compensation & benefitbeleid uit. Eerst maken we een functieclassificatie of rollenmatrix op.  In de volgende stap adviseren we hoe je jouw verloning kan optimaliseren en stemmen we  je loonbeleid af op de sector en de arbeidsmarkt.  we adviseren jou ook over mogelijke opportuniteiten om flexibel te verlonen.

Daarna helpen we  jou om een prestatiemanagementsysteem in te voeren zodat het management de prestaties van de werknemers kan opvolgen, bijsturen en belonen.

Dit is een intensief bedrijfsproces en het is belangrijk dat het management hierin betrokken wordt. Daarnaast is het ook essentieel dat de werkgever de werknemers hierover transparant en eerlijk informeert. We begeleiden de werkgever in dit proces door het management hierbij te betrekken en de communicatie naar de werknemers toe voor te bereiden.

2. Juridisch kader

Na het uitwerken van het verloningsbeleid bezorgen we jou de nodige policies, bijlage bij de arbeidsovereenkomst, aanpassingen arbeidsreglement,… zodat je juridisch helemaal in orde bent.

Contacteer ons vrijblijvend voor hulp op uw maat!