Je werknemers extra “sociaal” beschermen met extra verzekeringen

verzekering

Werknemers genieten van een specifiek statuut waarmee ze via de sociale bijdrage van de werkgever en henzelf het sociaal zekerheidsstelsel financieren. Hierdoor genieten werknemers van een extra vangnet. Zo ontvangen werknemers een beperkte tussenkomst bij medische kosten via mutualiteit, een ziekte-uitkering bij langdurige ziekte, een werkloosheidsuitkering bij verlies van werk, kinderbijslag en bouwen ze een pensioen op, zijn ze gedekt ingeval van een arbeidsongeval of een beroepsziekte,….

Toch kan de werknemer zich nog bijkomend verzekeren. Zo hebben heel wat mensen bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering of een individueel pensioensparen. Als werkgever kan je je werknemer hierin ontzorgen en ook extra verzekeringen aanbieden.

Zo laat de RSZ en fiscus toe dat je als werkgever een collectieve hospitalisatie- en/of ambulante verzekering voorziet vrij van sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing of dat je een groepsverzekering aanbiedt waarin een extra bijdrage wordt gespaard voor het luik pensioen.

Hospitalisatie- en/of ambulante verzekering

Je kan als werkgever een collectieve hospitalisatieverzekering afsluiten voor al je medewerkers. Afhankelijk van de polis is er al dan niet een wachttijd. De meeste verzekeringen bevatten ook vergoedingen bij ernstige ziektes zonder hospitalisatie.

Wat zijn de voordelen?

 • De verzekering is vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing.
 • Je medewerker kan aansluiten zonder een medische vragenlijst of uitsluitingen van ziektes in het verleden.
 • Je medewerker is extra verzekerd ingeval van ernstige ziekte, wat een extra vangnet is.
 • De vergoedingen die de medewerker ontvangt via de verzekering wordt niet beschouwd als loon. De extra vergoeding is dus een netto vergoeding.
 • De medewerker kan ook familieleden aansluiten aan een democratische prijs.

Wat zijn de nadelen?

 • Je moet alle medewerkers aansluiten bij de verzekering.
 • De kost voor de verzekering is niet fiscaal aftrekbaar, hierdoor betaal je hierop 25% vennootschapsbelastingen.
 • Je moet bij uitdiensttreding de medewerker verwittigen dat deze de verzekering individueel kan overnemen.

Naast een hospitalisatieverzekering kan je ook een ambulante verzekering afsluiten. Deze verzekering dekt extra onkosten zoals een bril, kinesitherapie, medicatie,…. Hierdoor kan je medewerker dus extra cash geld ontvangen via deze verzekering dat niet beschouwd wordt als loon. De verzekering wordt behandeld als een hospitalisatieverzekering, namelijk vrijgesteld van sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing, maar de kost is fiscaal niet aftrekbaar.

Groepsverzekering

Via een groepsverzekering zet de werkgever voor de werknemer jaarlijks een bedrag opzij. Dat bedrag kan een percentage zijn van het loon of een forfaitair bedrag. Die bedragen of premies bouwen zich jaar na jaar op tot een pensioenreserve die later zal worden uitgekeerd aan de aangesloten werknemer. Naast het aanvullend pensioen zijn er vaak nog een aantal extra waarborgen mogelijk binnen de groepsverzekering:

 • Een overlijdensdekking met uitkering naar de wettelijke erfgenamen of naar een vooraf gekozen persoon (bijvoorbeeld de partner).
 • Rente bij arbeidsongeschiktheid.
 • Wezengeld indien er kinderen ten laste zijn (bij de meeste verzekeringen wordt er een vast bedrag per kind voorzien).

Hierdoor bied je nog extra waarborgen aan de werknemer. Bijvoorbeeld de medewerker is langdurig ziek en ontvangt dan via deze verzekering een extra aanvulling bovenop de mutualiteitsuitkering.

Wat zijn de voordelen?

 • Op de bijdrage betaalt de werkgever enkel 8.86% bijzondere sociale bijdrage.
 • De werknemer heeft een fiscaal voordeel. Bij de opbouw van de groepsverzekering is het vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Op het moment dat de werknemer 65 jaar is en de verzekering opneemt, betaalt deze een beperkt percentage (vandaag 10%) op het opgespaarde bedrag.
 • De waarde van het toegekend bedrag verhoogt met de winstpremies van de beleggingen van het geld en de intresten.
 • De werkgever kan de premies van de groepsverzekering aftrekken als beroepskost.
 • Vandaag kan de werknemer via My Pension al zijn plannen bij verschillende werkgevers raadplegen.

Wat zijn de nadelen?

 • De groepsverzekering kan je niet individueel toekennen, het kan alleen collectief aan alle werknemers of een bepaalde categorie.
 • De werkgever betaalt nu voor de verzekering, maar de werknemer kan het geld pas opnemen als hij met pensioen is.
 • Afhankelijk van de polis, stopt in de meeste gevallen de dekking overlijden bij uitdiensttreding en ingeval van overlijden zou het geld van de verzekering niet kunnen toekomen aan de nabestaanden. Het is dus belangrijk om de medewerkers goed te informeren over het soort verzekering en wat te doen met het openstaande kapitaal na uitdiensttreding.

Besluit

Je kan als werkgever je medewerkers extra verzekeren. De overheid stimuleert dit door te bepalen dat dit “sociale voordelen” zijn die onder een gunstiger RSZ/belastingtarief vallen.

Deze verzekeringen gebruik je om het loon te optimaliseren, het loonpakket aantrekkelijker te maken en je medewerkers aan je te binden. Pak hier gerust mee uit bij je kandidaten en informeer je medewerkers jaarlijks over de inhoud van deze verzekeringen.

Wil jij ook je verloning aantrekkelijker maken, maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Aarzel niet om ons te contacteren.