Flitscontroles 2023

flitscontrole

In april is het weer zover: de sociale inspectie organiseert flitscontroles in de bouwsector. Weet je niet wat deze check inhoudt? Onzeker of je (bouw)onderneming wel voldoet aan alle wettelijke vereisten? We stomen je klaar voor toekomstige flitscontroles.    

Flitscontroles: what you need to know

Wat | Flitscontroles

Flitscontroles zijn vooraf aangekondigde bezoeken van de sociale inspectie. Ze hebben voornamelijk een preventief en informatief karakter, maar opgepast: de inspectie kan altijd overgaan tot sanctioneren!

Wie | Sociale inspectiediensten

De flitscontroles worden aangekondigd op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdiensten (SIOD). In de praktijk worden ze uitgevoerd door (een combinatie van) verschillende inspectiediensten, zoals de inspectie Toezicht Sociale Wetten of de RVA.

Ontdek meer over de verschillende soorten sociale inspectiediensten in een van onze vorige blogs.

Waar | Sectoren

Traditioneel worden flitscontroles niet in alle sectoren tegelijk uitgevoerd. De focus wordt maandelijks verlegd naar een andere branche. Hieronder vind je een overzicht van de geplande flitscontroles in 2023:

 • Februari: transportsector
 • April: bouwsector (incl. elektrotechniek en materiaal)
 • Juni: horeca
 • Augustus: schoonmaaksector
 • Oktober: groene sectoren
 • December: vleessector

Flitscontroles bouw: specifieke aandachtspunten

Als we kijken naar de cijfers van de voorbije jaren, zien we dat de meeste flitscontroles traditioneel in de bouwsector plaatsvinden. Bouwondernemingen onthouden dus best volgende aandachtspunten.

Wat | Triggers voor de sociale inspectie

Uiteraard zijn er per sector specifieke domeinen of documenten die de sociale inspectie bij voorkeur controleert. We zetten de belangrijkste actiepunten voor flitscontroles in de bouwsector op een rijtje:

 • Zwartwerk: Het hoofddoel van de flitscontroles blijft onveranderd: het aanbinden van de strijd tegen sociale fraude. Daarbij gaat de aandacht van de sociale inspectiediensten uit naar het controleren van zwartwerk en sociale dumping in de bouwsector.
 • Arbeidsduur: Daarnaast focussen de sociale inspecteurs zich ook op de arbeidsduur. Zijn er vrijwillige overuren gepresteerd? Kan de werfwagen van een arbeider via de track-and-trace-informatie tijdens zijn zogenaamde vakantie toch getraceerd worden op de werf? Pas je de regels van de mobiliteitsvergoeding correct toe?
 • Buitenlandse onderaannemers of personeel: Een klassiek actiepunt is de illegale tewerkstelling in de bouw. De inspectie controleert hier de samenwerking met buitenlandse werknemers of werkgevers. Is de arbeidskaart in orde? Wat met de single permit?
 • (Tijdelijke) werkloosheid: Ook alle vormen van (tijdelijke) werkloosheid worden tijdens de inspectiebezoeken onder de loep genomen. Houd dus de controlekaarten van je werkloze werknemers bij de hand!
 • Juridische documenten: Tot slot vraagt de sociale inspectie altijd een aantal documenten op. Denk: arbeidsreglement, arbeidsovereenkomsten en bijlagen, Dimona-aangiften, arbeidsongevallenverzekeringen, …

Waar | Bedrijfszetel of werf

De sociale inspectiediensten komen niet alleen langs op de bedrijfszetel van een bouwonderneming, maar controleren ook de werf. In 2023 focust de sociale inspectie zich specifiek op grote bouwwerven en controleren ze bevoorradings- en bouwplaatsen in het kader van stortklaar beton.

Wanneer | Ook buiten de normale werkuren! 

Bovendien vinden flitscontroles bouw niet alleen tijdens de werkdag plaats, maar ook buiten de normale werkuren. Het actieplan 2023-24 vermeldt dat de inspectiediensten minstens 10 % van de flitscontroles bouw ’s avonds na 18 uur en in het weekend moeten organiseren.

TIP | Checklist flitscontroles 

Om het ondernemingen makkelijker te maken, publiceert de SIOD – het overkoepelend orgaan van alle sociale en arbeidsinspecties – jaarlijks een checklist voor iedere sector. Daarin worden specifieke documenten opgelijst die een sociaal inspecteur kan opvragen. Ontdek hier de checklist voor jouw sector!

Kan je hulp gebruiken bij het oplijsten de werkpunten van je onderneming bij een controle sociale inspectie? Contacteer ons gerust!