Controle van de sociale inspectie? Zo bereid je je voor!

sociale inspectie

Krijg je onverwacht een sociaal inspecteur over de vloer en weet je niet of je onderneming wettelijk in orde is? Wil je je graag voorbereiden op een onverwachte controle en torenhoge boetes vermijden? We bezorgen je enkele tips en tricks voor een controle van de sociale inspectie. Read on!

Wat is een controle sociale inspectie?

Als ondernemer word je er vroeg of laat mee geconfronteerd: een plotselinge controle van de sociale inspectie. En daar is je bedrijf niet altijd klaar voor. Hoewel de meeste controles aangekondigd plaatsvinden, zijn er inspectiediensten die graag onverwacht langskomen. Dat doen ze bijvoorbeeld na een klacht van een werknemer, maar ook zonder specifieke reden.

Het doel? Verzekeren dat ondernemingen de sociale wetgeving strikt naleven en correct toepassen. En dat zorgt niet altijd voor aangename verrassingen. Wanneer bedrijven zich niet houden aan het sociaal recht, stellen de inspecteurs inbreuken vast. Deze inbreuken kunnen tot drie jaar terug worden rechtgezet, bijvoorbeeld bij achterstallig loon. Maar ze kunnen ook worden bestraft met boetes, sancties of zelfs verdere vervolging.

Conclusie: een goede voorbereiding is key!

Wat is sociale inspectie: weet wie er voor je deur staat!

Voor je onderneming de sociale inspectie ontvangt, is het belangrijk dat je weet met wie je te maken hebt. Er bestaat immers geen algemene ‘sociale inspectie’. Wel zijn er verschillende soorten inspectiediensten die elk focussen op hun eigen bevoegdheid. Zo kunnen de inspecteurs nagaan of je onderneming wel degelijk de deeltijdse uurroosters of verplichte zondagsrust respecteert.

We geven je een overzicht van de meest voorkomende sociale inspectiediensten:

  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) | Sociale bijdragen

De RSZ controleert of je onderneming de regels van de sociale zekerheid respecteert. Betaal je als werkgever genoeg sociale bijdragen? Werden je Dimona-aangiften correct ingediend?

  • Toezicht Sociale Wetten (TSW) | Rechten van de werknemers

De inspectie Toezicht Sociale Wetten focust zich op het individueel en collectief arbeidsrecht. Denk aan: het arbeidsreglement, de sociale verkiezingen, de loonbetaling, nachtarbeid, …

  • Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) | Welzijnsinspectie

Zoals de naam doet vermoeden, houdt het TWW zich voornamelijk bezig met het welzijn van de werknemers. Ze komen ook ter plaatse bij een ernstig arbeidsongeval in je bedrijf.

  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) | Werkloosheidsreglementering

De laatste inspectiedienst in het rijtje is de RVA. Deze inspecteurs controleren alles wat te maken heeft met werkloosheidsuitkeringen, brugpensioen of loopbaanonderbrekingen.

PointHR helpt je bedrijf voor te bereiden op een controle sociale inspectie.

1. Een doorlichting van je onderneming

Hoe kunnen we je voorbereiden op zo’n controle sociale inspectie? Simpel! We starten met een volledige doorlichting en bekijken je onderneming vanuit de ogen van een inspecteur. Zo controleren we je juridische documenten: van arbeidsreglement, over arbeidsovereenkomst, tot car policy. Vervolgens checken we je verloning en de bijhorende wettelijke verplichtingen; Respecteer je de verplichtingen van je paritair comité (onkosten, premies, …)? En de grenzen van de arbeidsduur?

2. Je per persoonlijke checklist sociale inspectie

Na onze toegespitste audit, bezorgen we je een checklist sociale inspectie op maat van je onderneming. We stellen een rapport op met je sterktes en enkele verbeterpunten. Vervolgens analyseren we de mogelijke risico’s en bezorgen we je onderneming een concreet actieplan. Zo weet je precies welke stappen je moet uitvoeren in volgorde van belangrijkheid. Het resultaat? Een onderneming die 100 % voorbereid is op een (on)aangekondigde controle van de sociale inspectie.

Benieuwd naar de werkpunten van jouw onderneming? Contacteer ons voor een analyse op maat!