Fiscale behandeling auteursrechten in 2023: Wat met de IT-sector?

auteursrechten

Auteursrechten als loon? Een optie die zowel voor werkgever als werknemer interessant is. Het nieuwe jaar bracht hier echter verandering in. Zo werd er serieus gesleuteld aan de fiscale regeling rond auteursrechten. Een big change voor verschillende sectoren, en niet in het minst de IT-sector. We lichten toe wat er gewijzigd is sinds 1 januari 2023.

Hoe auteursrechten fiscaal behandelen: de recentste wijzigingen

Back to the roots: de missie van de federale regering wanneer het gaat om auteursrechten. Auteursrechten worden immers fiscaal zéér gunstig behandeld. Waarom? Dit gunstregime is bedoeld voor creatieve beroepen. Het doel is om de impact van de onregelmatige en wisselvallige inkomsten uit hun artistieke activiteiten te verzachten.

De laatste jaren werd het begrip ‘creatief beroep’ echter ruim geïnterpreteerd. Ook architecten, IT’ers en software developers schaarden zich onder deze noemer. Een fenomeen waarmee de federale regering absoluut komaf wou maken. Op 1 januari 2023 trad dan ook de nieuwe fiscale regeling rond auteursrechten in werking. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

1 | Less artists is more? Nieuw ‘kunstwerkattest’

De eerste wijziging is meteen merkbaar: het toepassingsgebied van het fiscaal gunstregime werd flink ingeperkt. Voortaan komen alleen inkomsten in aanmerking uit de overdracht van auteursrechten voor literaire of artistieke werken of voor uitvoeringen van kunstenaars.

Bovendien moet je ook over een ‘kunstwerkattest’ beschikken. Heb je geen attest, dan moet je (a) de rechten op je literair of artistiek werk overdragen of (b) in licentie geven aan een derde en het werk publiek toegankelijk maken.

2 | Let’s talk numbers: fiscale grenzen van auteursrechten

  • Absolute grens. Voortaan geldt een absoluut grensbedrag van 70.220 EUR* (inkomstenjaar 2023). Zitten je jaarlijkse inkomsten onder deze grens, dan gelden ze als roerende inkomsten en komen ze in aanmerking voor auteursrechten. De inkomsten erboven worden belast als beroepsinkomsten.

*Opgelet: dit grensbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

  • Relatieve grens. Daarnaast geldt een relatieve beperking. Je auteursrechtenvergoeding mag niet meer dan 30 % van je totale vergoeding uitmaken. Er geldt wel een overgangsperiode. Zo worden de percentages geleidelijk aan verminderd van 50 % (2023), naar 40 % (2024), tot 30 % (2025). Zit je boven deze grens? Dan wordt dit deel belast als beroepsinkomsten.
  • Gemiddelde over vier jaar. Naast de absolute grens, geldt ook een gemiddelde grens. Het gemiddelde inkomen uit auteursrechten van de vorige vier jaar mag immers niet hoger zijn dan het absoluut grensbedrag (70.220 EUR*). Overschrijd je de grens? Dan worden alle vergoedingen uit auteursrechten van het huidige jaar uitgesloten van het fiscaal gunstregime.

3 | Overgangsregeling in 2023

Dat deze wijzigingen behoorlijk drastisch zijn, valt niet te ontkennen. De federale regering voorzag dan ook een overgangsregeling voor wie het voorbije jaar wel in aanmerking kwam voor auteursrechten.

Concreet kunnen zij het fiscaal gunstregime nog toepassen in 2023, maar wel met enige beperkingen. Zo worden het jaarplafond en de schijven voor het kostenforfait gehalveerd. Het gaat wel om een tijdelijke maatregel: vanaf 2024 geldt voor iedereen het nieuw fiscaal regime voor auteursrechten.

Gewijzigde auteursrechten: invloed op de IT-sector

Hoewel de nieuwe regeling geen specifieke sectoren of beroepen uitsluit, heeft de inperking van het toepassingsgebied een enorme impact op de IT-sector. In de praktijk zullen IT’ers nu geen auteursrechten als loon kunnen gebruiken.

Hoewel een 40-tal freelance IT’ers een vordering hebben ingesteld bij het Grondwettelijk Hof, gaan we ervan uit dat het terugdraaien van dit nieuwe regime onwaarschijnlijk is en zij dus uit de boot vallen. Als je als IT’er nog niet werkt met auteursrechten, gebruik je deze in de toekomst beter niet.

Wat PointhHR betreft, is dit nieuw fiscaal gunstregime een jammere evolutie. Hoewel België zich bij de top van de R&D-landen mag rekenen, hebben we een vrij hoge loonkost. Het wegvallen van deze fiscale gunstregel, zet ons dan ook een trapje lager op de R&D-ladder. Een goede zet in de war on talent? We betwijfelen het.

Krijg je graag advies over hoe je je IT’ers optimaal kan verlonen? Contacteer ons vrijblijvend op 09/396.90.00.