Werken met een freelance IT’er: jouw do’s en don’ts

IT

Schakel je graag een freelance IT’er in voor dringende opdrachten of onverwachte IT-issues, dan houd je best enkele do’s en don’ts in het achterhoofd. Werken met een zelfstandige is immers niet zonder risico. Behandel je hem of haar als een van jouw medewerkers, dan loop je het gevaar dat jouw IT’er als schijnzelfstandige wordt beschouwd. In deze blog geven we je tips om dat te vermijden.

Before the job | Een waterdichte samenwerkingsovereenkomst is key

Voor je een freelance IT’er inschakelt, maak je best goede afspraken via een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst. Hierin bepaal je niet alleen hoe de samenwerking met de freelance IT’er juridisch gaat verlopen, maar bescherm je jezelf ook tegen eventuele concurrentie. Clausules zoals een niet-afwervingsbeding van personeel of een verbod om jouw klanten te benaderen, kunnen je hierbij helpen.

Belangrijk is dat tussen jouw onderneming en de zelfstandige elke gezagsverhouding ontbreekt. Gaat je freelance IT’er binnenkort aan de slag? Leg hem of haar geen uurrooster op met een strikte begin- en eindduur. Vermeld jouw freelance IT’er ook niet op de personeelslijst van jouw werknemers. Zo vermijd je dat er een vermoeden van schijnzelfstandigheid ontstaat.

On the job | Whenever, wherever: zelfstandigen staan niet onder toezicht

Doe je een beroep op een freelancer, dan is het belangrijk om te weten dat hij of zij verantwoordelijk is voor de opgegeven taak. Een zelfstandige beslist immers zelf hoe hij of zij de opdracht uitvoert. Geef dus geen strikte richtlijnen, maar houd je aan algemene instructies. Organiseer geen uitgebreide evaluaties en leg ook geen tuchtsancties op wanneer het misloopt. Duidelijk uitdrukken dat beide partijen zelfstandig werken, is hier een absolute must.

Om schijnzelfstandigheid te voorkomen, is het cruciaal dat er geen verdoken elementen van een arbeidsovereenkomst aanwezig zijn. Betaal je freelance IT’er niet via een maandelijkse vergoeding, maar laat hem of haar een factuur opmaken per afgewerkte opdracht. Denk daarbij ook aan het werkmateriaal: een zelfstandige zorgt zelf voor eigen dienst- en kantoormateriaal.

Off the job | Freelance IT’ers beslissen zelf hoe ze hun tijd indelen

Een zelfstandige kiest zelf wanneer hij of zij werkt aan de IT-opdracht die jouw onderneming uitbesteedt. Wanneer een zelfstandige afwezig is, ontstaat er dus geen verplichting om deze afwezigheid te rechtvaardigen. Bovendien hoeft een freelance IT’er ook geen verlof aan te vragen. Het voordeel? Als opdrachtgever moet je geen vergoeding betalen tijdens periodes van ziekte, vakantie of andere afwezigheden.

Freelance IT’ers zijn zelf verantwoordelijk voor hun dagindeling. Anderzijds betekent dit ook dat ze geen vaste inkomensgarantie hebben. Zijn ze afwezig en leveren ze geen prestaties, kan er immers geen factuur worden opgemaakt. Cruciaal is dat je freelancers niet beschouwt als je eigen medewerkers en ze dus ook niet de voor- en nadelen van een arbeidsovereenkomst genieten.

Wil je graag een IT’er inschakelen in jouw onderneming maar weet je niet waar te beginnen? Van buitenlandse IT’ers aanwerven, over je verloningspakket finetunen, tot werken met freelancers. Contacteer ons voor ondersteuning op maat op 09/396.90.00.