Overgang van onderneming of een bedrijf overnemen? Wat is het lot van de werknemers?

overname

Stel, één bedrijf koopt een ander bedrijf over? Er is bijgevolg maar één werkgever in plaats van twee. Is dit een overgang van onderneming waarop CAO 32 bis van toepassing is? Zoals vandaag de trend is, stel dat verschillende banken gaan fusioneren? Is dit dan een overgang van onderneming? Worden de werknemers hier aan hun lot overgelaten of moet je als overnemer bepaalde regels volgen?

Wat is een overgang van onderneming?

Een overgang van onderneming is, in de zin van CAO nr. 32bis, de overgang van een economische eenheid die haar identiteit behoudt. Het gaat om de voortzetting of de hervatting van dezelfde of soortgelijke activiteit.

Er is sprake van een overgang van onderneming wanneer aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan:

  1. Een wijziging van werkgever;
  2. Een overgang van onderneming of van een gedeelte van een onderneming;
  3. Een overeenkomst tussen de werkgever die zijn onderneming overdraagt en de werkgever die de onderneming overneemt.

Zijn deze drie voorwaarden niet voldaan, dan is CAO 32 bis niet van toepassing. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer alleen de aandelen worden verkocht (shared deal) of wanneer men louter werknemers uit een firma wil halen en ze wil overzetten naar een andere firma binnen een holding.

Wat zijn de gevolgen als CAO 32 bis van toepassing is?

1. De werkgever moet de werknemers hierover op voorhand informeren

Vooraleer de overgang heeft plaatsgevonden, moeten de werknemersvertegenwoordigers worden geraadpleegd en ingelicht over de redenen van de overgang van de onderneming.

2. Blijven de arbeidsovereenkomsten en voorwaarden behouden?

Bij een overgang van onderneming moet de nieuwe werkgever de bestaande arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden respecteren. Het personeel van de oude werkgever gaat dus automatisch over.

Bovendien moeten de arbeidsvoorwaarden van de werknemers behouden blijven. In de praktijk betekent dit dus dat de nieuwe werkgever het loon van vóór de overgang aan de werknemer moet betalen. Eveneens dient de werkgever de arbeidstijd, de anciënniteit en het statuut van de werknemer (arbeider of bediende) en andere collectieve en individuele arbeidsvoorwaarden vóór de overgang van onderneming te respecteren.

3. De overnemer heeft een ontslagverbod

Dit impliceert dat de nieuwe werkgever de werknemers van vóór de overgang niet mag ontslaan louter omwille van de overgang van onderneming. De werknemers zijn bijgevolg beschermd tegen ontslag.

4. De overnemer neemt de risico’s van het verleden over

Stel dat de overdrager de wetgeving niet correct heeft toegepast, dan neemt de overnemer de risico’s hiervan mee over. Bijvoorbeeld de overdrager heeft nooit de overuren uitbetaald aan zijn werknemers. Een werknemer die later uitdienst gaat claimt dit, dan zal jij als overnemer het achterstallige loon moeten betalen. Daarom is het belangrijk dat je de risico’s voor de overname in kaart brengt. Dit gebeurt via een Due Diligence.

5. Wat als de werknemer niet mee wilt overgaan?

Tijdens een overgang van onderneming kan de werknemer zich niet verzetten tegen de overdracht van onderneming. Daarentegen heeft de werknemer wel het recht om de verderzetting van de arbeidsrelatie met de nieuwe werkgever te weigeren. In dat geval kan de werknemer zelf ontslag nemen.

Wat als CAO 32 bis niet van toepassing is?

Ingeval de aandelen alleen overgaan, is er geen wijziging van werkgever dus moet je geen actie nemen op het vlak van personeel.

Stel dat je je werknemers wil overzetten naar een ander bedrijf buiten het toepassingsgebied van CAO 32 bis, dan kan dit alleen door ofwel de werknemer te ontslaan op bedrijf A met een opzegtermijn of vergoeding ofwel door een onderling akkoord te tekenen met de werknemer en dan een nieuw contract aan te bieden voor bedrijf B. Dit kan natuurlijk alleen mits medewerking van de werknemer.

Besluit

In het kader van een overname bedrijf worden de werknemers beschermd en niet aan hun lot overgelaten! Dankzij CAO nr. 32bis genieten werknemers van een automatische overgang van hun arbeidsvoorwaarden en behouden ze dus hun rugzak en rechten.

Je bent als werkgever niet verplicht om de arbeidsvoorwaarden van de verschillende bedrijven op elkaar af te stemmen. Je mag de werknemers per groep met hun eigen rugzak verschillend verlonen en andere arbeidsvoorwaarden toekennen. We adviseren je om een beslissing te nemen welke arbeidsvoorwaarden en verloning je in de toekomst wil toekennen aan nieuwe werknemers. Zo zal er wel een gelijke behandeling zijn voor toekomstige werknemers en zullen de arbeidsvoorwaarden van de huidige werknemers uitdoven wanneer deze het bedrijf verlaten.

De overnemer neemt ook het verleden van de arbeidsvoorwaarden over en dus ook de risico’s als de overdrager de wetgeving niet heeft gerespecteerd. Om te weten wat je risico’s zijn, doe je best op voorhand een analyse van de situatie en laat je de lonen tot 3 jaar terug nakijken, contracten in kaart brengen, ontslagen in kaart brengen, …..

Hebben jullie een overgang in het vooruitzicht en kunnen jullie hulp en begeleiding gebruiken? Willen jullie een due diligence opmaken maar weten jullie niet waar te beginnen? Contacteer ons om hier samen mee aan de slag te gaan.