IT’ers aanwerven over de grenzen heen: jouw checklist voor buitenlandse werknemers

IT

Talent binnenhalen in de IT-sector blijkt een enorme uitdaging. Nooit eerder ging de zoektocht naar nieuwe IT’ers zo moeizaam. Rekruteringsbureaus trekken dan ook vaker naar het buitenland om de vele IT-vacatures in te vullen. Maar welke regels moet je respecteren bij het aanwerven van buitenlandse werknemers? Wij bezorgen je een stappenplan. Ready, set, go!

STAP 1 | Is de buitenlandse werknemer een EU-burger of niet?

Wil je een buitenlandse IT’er aanwerven, dan moet deze nieuwe werknemer rechtmatig in België kunnen verblijven. En dat hangt af van zijn of haar nationaliteit!

EU-burger: de IT’er is een onderdaan van de Europese Unie of heeft de nationaliteit van een EER-land (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) of Zwitserland.
In dit geval geniet de IT’er van het vrij verkeer van werknemers. Je buitenlandse medewerker heeft dus geen verblijfs- of arbeidsvergunning nodig. Als werkgever moet je alleen zijn of haar identiteitskaart, paspoort of ander bewijs van de EU-nationaliteit kunnen voorleggen.

Opgelet: is jouw buitenlandse IT’er vast aangeworven in een ander EU-land en werkt hij of zij slechts deeltijds of voor een korte periode in België? Vergeet dan geen Limosa-aangifte te doen!

Geen EU-onderdaan (‘derdelander’): de IT’er is geen onderdaan van de EER of Zwitserland.
Is de IT’er afkomstig van buiten de EER of Zwitserland? Dan zijn twee vergunningen verplicht: een toelating tot verblijf én tot arbeid. Voordat je als derdelander aan de slag gaat, heb je immers een verblijfstitel nodig. First things first: controleer of de buitenlandse IT’er wettig in België verblijft!

Tip: Sommige buitenlanders krijgen automatisch een toelating tot arbeid. Check zeker of je werknemer onder een van de vrijgestelde categorieën valt.

STAP 2 | Hoe lang zal de derdelander in de IT-sector in België werken?

Is de buitenlandse IT’er geen onderdaan van de EER of Zwitserland? Dan is een toelating tot arbeid verplicht. Het type arbeidsvergunning hangt af van de duur van zijn of haar verblijf in België.

Meer dan 90 dagen: een gecombineerde vergunning of ‘single permit’ is verplicht.
Met een gecombineerde vergunning krijgt de buitenlandse werknemer zowel toegang tot het Belgisch grondgebied als tot de arbeidsmarkt. De aanvraag dien je online in bij de bevoegde gewestelijke dienst via het online loket ‘Working in Belgium’.
Wanneer de IT’er voor een bepaalde periode aan de slag gaat, vraag je een single permit aan. Woont en werkt de IT’er al langere tijd in België? Dan komt hij of zij misschien in aanmerking voor een vergunning van onbepaalde duur. In dat geval dient de werknemer zelf de aanvraag in.

Maximum 90 dagen: de werkgever vraagt een arbeidsvergunning aan.
Voor een tewerkstelling korter dan 90 dagen, heeft de buitenlandse IT’er zowel een verblijfsvergunning als een arbeidsvergunning nodig. De werkgever doet de aanvraag en bij goedkeuring, ontvangt de buitenlandse werknemer zijn arbeidskaart. Ready to work! Dit type vergunning wordt toegekend voor maximaal 90 dagen.
Is de IT’er in het bezit van een Schengenvisum? Dan is de geldigheid van zijn of haar arbeidsvergunning gelijk aan deze van het Schengenvisum: maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen.

Check your category: Slechts bepaalde categorieën van buitenlandse werknemers komen in aanmerking voor een arbeidskaart of gecombineerde vergunning. Elke categorie heeft aparte voorwaarden, procedures en loongrenzen. Match je werknemer dus met de juiste categorie.

STAP 3 | Wat met de sociale zekerheid van een buitenlandse werknemer?

De buitenlandse IT’er heeft intussen een verblijfsvergunning én een toelating tot arbeid. Oef! Maar wat gebeurt er met de sociale zekerheid?

Regel: Belgische sociale zekerheid
De basisregel is eenvoudig: werk je in België, dan betaal je ook sociale zekerheid in België. Wanneer je een buitenlandse werknemer tewerkstelt, moet je dit bijgevolg aangeven aan de Belgische autoriteiten.

Uitzondering: buitenlandse sociale zekerheid
Uiteraard bestaan hier uitzonderingen op. Bijvoorbeeld wanneer een werkgever uit een ander EU-land een buitenlandse IT’er naar België detacheert. In dat geval betaalt deze werkgever gewoon de sociale zekerheid in het buitenland. Een A1-formulier en een Limosa-aangifte zijn dan wel cruciaal.

Good to know: De nieuwe IT’er heeft misschien een buitenlandse nationaliteit, maar dat zet het Belgisch arbeidsrecht niet buiten spel. Zowel de Belgische arbeidsvoorwaarden als de regels van het toepasselijk paritair comité blijven immers van toepassing. Denk: arbeidsduur (een werkweek van 38 uur), minimumloon, … In lijn blijven met deze regels is dus noodzakelijk!

Ben jij een werkgever in de IT-sector en wil je buitenlandse werknemers tewwerkstellen? Contacteer ons voor de nodige ondersteuning.