Wat als een werknemer je vraagt zijn ontslag ’te geven’?

uitdienst

Je hebt het misschien al eens meegemaakt? Een werknemer is uitgekeken op zijn job, koestert andere professionele dromen en wil zijn ‘ontslag krijgen’. De werknemer vond immers nog geen nieuwe job en zou graag werkloosheidsuitkeringen aanvragen. Wat doe je? Ga je hierin mee? Je hebt een goed contact met de werknemer en gunt hem dit wel. Je vreest dat de werknemer langdurig uit zal vallen of het zal ‘uithangen’ en denkt: dit is een goede oplossing. Maar is dat wel zo?

Geen ontslagreden

Had de werknemer jou niets gevraagd, dan had je niet overwogen hem te ontslaan, je hebt geen ‘echte’ redenen om te ontslaan. Je hebt geen objectief motief om de medewerker te ontslaan. Wat schrijf je dan op de C4: ‘Niet geschikt voor de functie’ of ‘Economische redenen’?

  • De RVA-directeur kan jou vragen om aan de hand van de nodige bewijsstukken de ontslagreden te staven. Denk bijvoorbeeld aan een evaluatieverslag, schriftelijke verwittiging, gegevens daling omzet, enz. Vermoedelijk heb je zulke stukken niet omdat er geen moeilijkheden waren met de medewerker of geen economische motieven.
  • Je vermeldt een valse reden op de C4, dit is schriftvervalsing, de RVA kan je hierop aanspreken. Je riskeert administratieve en strafrechtelijke sancties.

Tijdens de opzeg

Je vraagt aan de medewerker om zijn opzeg te presteren, dat spreekt voor zich. Dit is niet zonder gevolg:

  • De werknemer heeft recht op sollicitatieverlof. Je mag dit niet weigeren.
  • De werknemer kan er de brui aan geven en langdurig afwezig blijven wegens ziekte. Ziekte schorst de opzegtermijn, maar niet alleen dat, een bediende bouwt langer vakantierechten op, vakantiegeld dat jij zal moeten betalen.

‘Kennelijk onredelijk’ ontslag

De relatie tussen jou en de werknemer kans alsnog vastlopen, de werknemer presteert misschien minder goed, wat jij niet zal waarderen. De werknemer zou zich onrechtvaardig behandeld kunnen voelen en jou vragen om zijn ontslag te motiveren. Dit is moeilijk, want je hebt geen of een zeer mager dossier. Zo heeft de werknemer een sterk dossier tegen jou om een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag te claimen. Deze schadevergoeding ligt tussen de 3 à 17 weken loon.

Neem het risico niet

Laat je niet overtuigen door je werknemer om mee te stappen in zijn verhaal om hem zonder objectieve reden te ontslaan. Je hebt andere mogelijkheden: je kan een overeenkomst onderling akkoord of dading afsluiten met je werknemer. Hierin neem je een ‘afstandsclausule’ op waarin je de werknemer afstand laat doen van andere vergoedingen dan de gebruikelijke vertrekvergoedingen (vertrekvakantiegeld). Zo sluit je het risico op een schadevergoeding omwille van kennelijk onredelijk ontslag uit.

Uiteraard kan je je werknemer erop wijzen dat hij zelf eenzijdig de arbeidsovereenkomst kan beëindigen mits presteren van zijn opzeg en dat dit de gebruikelijke weg is.

“Ik heb geen recht op uitkeringen”

Neemt een werknemer zelf ontslag of beëindigt hij de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord, dan is hij zelf verantwoordelijk en heeft hij ‘schuld’ aan zijn ontslag. In dat geval heeft de werknemer geen recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit is geen ‘levenslange’ uitsluiting. De werknemer kan nog steeds uitkeringen aanvragen, maar omwille van de ‘schuld aan zijn ontslag’, zal de RVA-directeur hem een sanctie opleggen. De werknemer riskeert een schoring van het recht op uitkeringen gedurende een bepaalde periode van minstens 4 en maximaal 52 weken. Bij een eerste schorsing zal de RVA de schorsing in tijd beperken. In de meeste gevallen gaat het om een schorsing van 5 tot 12 weken. Kortom, de sanctie valt meestal wel mee. Na enkele weken zal de werknemer wel recht hebben op uitkeringen. En niets weerhoudt de werknemer ervan om desnoods via interim tijdelijk te gaan werken.

Conclusie

Als een werknemer je vraagt om zijn ontslag te geven, ga er niet in mee! Ook een werknemer die schuld treft aan zijn ontslag heeft na enkele weken recht op een werkloosheidsuitkering. Ingaan op de vraag van de werknemer houdt alleen maar risico’s in: sancties RVA, misdrijf schriftvervalsing plegen, schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag, gewaarborgd loon in geval van ziekte. Je hebt andere mogelijkheden, je kan aan je werknemer vragen zelf ontslag te nemen of de overeenkomst in onderling akkoord al dan niet via een dading te beëindigen.

Ben je op zoek naar advies over ontslag, wil je deskundige hulp bij het opstellen van een overeenkomst beëindiging onderling overleg of dading? Contacteer ons vrijblijvend!