Vrijwillige relance-overuren komen terug!

relance

Buiten het wettelijk kader van “vermeerdering van werk of onvoorziene omstandigheden” kunnen werknemers vrijwillig instemmen om over te werken.  Er bestaan 2 regimes, namelijk de vrijwillige overuren en de relance overuren.  De relance overuren bestaan al paar jaar maar konden niet gebruikt worden tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 omdat de sociale partners hier geen tijdig akkoord over hadden.

Lees hieronder wat het verschil is tussen de vrijwillige en relance overuren en hoe je deze kan gebruiken.

Relance overuren

Relance overuren zijn in het leven geroepen om de extra werkdruk en kosten omwille van de COVID-periode op te vangen en zullen opnieuw kunnen gebruikt worden gedurende volgende periodes:

  • 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023
  • 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024
  • 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025

De toepassingsvoorwaarden zijn niet veranderd. De werknemer mag maximaal 120 bijkomende vrijwillige relance overuren presteren. Deze overuren worden niet gerecupereerd en worden aan 100 % uitbetaald, maar zijn vrijgesteld van sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing. Met andere woorden bruto=netto

De werknemer presteert deze uren vrijwillig, dit moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die 6 maanden geldig zal zijn. Hij mag maximum 120 extra uren werken in dit regime. 

Vrijwillige overuren 

Naast de relance overuren kan je werknemers ook tewerkstellen via vrijwillige overuren. Deze regelgeving is al enkele jaren van toepassing. Zoals de benaming het zegt, presteert de werknemer deze uren vrijwillig.  Ze vallen dus buiten de wettelijke regeling van overuren (wil je hier meer over weten, lees dan deze blog ‘Wanneer is er sprake van overuren, overloon en inhaalrust?’).  Je werknemer mag maximum 120 vrijwillige overuren presteren.

Ook hier moet je een schriftelijke overeenkomst hebben met je werknemer per schijf van 6 maanden.  Deze uren worden niet gerecupereerd maar uitbetaald aan 150%. Ze zijn onderworpen aan sociale zekerheid, maar genieten een gunstige regeling voor de bedrijfsvoorheffing ingeval je werknemer nog geen 180 overuren heeft in het kalenderjaar. Hierdoor houdt je werknemer hier netto meer aan over.

180 fiscaal gunstige overuren per jaar

Los van de regelgeving van vrijwillige overuren voorziet de overheid een fiscale lastenverlaging op de uitbetaling van toeslag op overloon voor de eerste 180 overuren met toeslag per kalenderjaar.

  • Belastingvermindering werknemer: 57,75% op de bedrijfsvoorheffing op het brutoloon dat als grondslag dient voor de berekening van het overloon.
  • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing werkgever: 41,25% op de brutopremie.

Dit betekent dat de eerste 180 gepresteerde “wettelijke overuren” en “vrijwillige overuren” goedkoper zijn voor de werkgever en de werknemer er netto meer aan overhoudt.

De relance overuren worden niet meegeteld in dit potje. Dit wil zeggen dat een werknemer dus jaarlijks 300 overuren kan presteren in een gunstig regime en hier dus meer netto aan overhoudt. 

Combinatie relance-uren en vrijwillige overuren?

Maak je gebruik van beide systemen dan mag je werknemer in totaal maximum 220 uren presteren. Het meest gunstige is om eerst het potje van 120 relance uren op te gebruiken en dan gebruik te maken van de resterende 100 vrijwillige overuren.

Ben je op zoek naar templates of interne ondersteuning? Contacteer ons vrijblijvend voor de mogelijkheden!