Waarom “gewoon” een bonus toekennen zonder je werknemers te evalueren geen goed idee is?

bonus

We kregen een vraag van een zaakvoerder van een KMO bedrijf met zowel arbeiders als bediende om te kijken of hij een geoptimaliseerde bonus kan invoeren, liefst ook om individueel te kunnen toekennen aan de mannen die goed werk afleveren.

Ok, zeiden we, maar hoe doe je het vandaag? Zijn al je werknemers op de hoogte van je bedrijfsdoelstellingen en hun rol hierin? Heb je evaluatiegesprekken? …. Neen niet echt… Mijn ervaring is dat als een bonus uitbetaald wordt zonder dat er iets concreet aan gekoppeld is, zijn effect helemaal verliest en de werknemers verwachten dat dit het volgende jaar ook op hun rekening zal staan.

Hoe kan dit nu het beste aanpakken?  

  1. Eerst start je met een budget te bepalen, hoeveel kan ik er als werkgever aan spenderen.
  2. Daarna breng je je bedrijfsdoelstellingen in kaart en werk je uit welke rol ieder departement heeft om deze doelstellingen te verwezenlijken. 
  3. De volgende stap is een paar haalbare doelstellingen op individueel niveau uit te werken.  Dit mogen zowel collectieve als individuele doelstellingen zijn.
  4. Na het vaststellen van de doelstellingen kijk je onder welke vorm je de bonus wilt uitbetalen: Cash, warrants, niet -recurrente bonus, eventueel winstpremie (als je doelstelling winst is) of een mix van verschillende vormen.
  5. Het is ook belangrijk om duidelijk in kaart te brengen hoe je de doelstellingen gaat evalueren. We raden aan om dit “face to face” te doen en samen een formulier in te vullen of het via een online HR tool te doen. Het is ook beter om het gesprek meerdere keren te hebben om zo te zien hoe het bereiken van de doelstellingen evalueert.
  6. Wanneer je alles in kaart hebt gebracht giet je dit best in een bonusplan of policy en communiceer je dit duidelijk naar de werknemers toe.

Wat zijn de voordelen? 

  • Je werknemers zijn mee in de flow van je bedrijfsdoelstellingen en weten duidelijke waarvoor ze komen werken.  
  • Werknemers die goed presteren worden naar waarde beloond. Dit motiveert en engageert de werknemer, je zal merken dat de productiviteit van de werknemers stijgt. 
  • Daarnaast zal je even moeten investeren in de evaluatie gesprekken, maar zie het niet als een éénrichting gesprek. De “face to face” gesprekken zijn een wisselwerking, de werknemer kan jou ook feedback geven of aangeven hoe hij/zij hun ontwikkeling binnen het bedrijf zien.