Wat als er een conflict is over het opnemen van vakantie met je werknemer?

Vakantieregeling

Medewerkers hebben normaal gezien recht op 20 dagen jaarlijkse vakantie per jaar, daarnaast vaak nog extra dagen zoals ADV-dagen, anciënniteitsdagen, loopbaandagen, te vervangen feestdagen,…. Maar welke regels zijn nu van toepassing bij het opnemen van deze dagen?

Wettelijk gezien zijn er volgende richtlijnen:

  • Vakantie wordt opgenomen in onderling overleg.
  • Gezinshoofden krijgen bij voorkeur vakantie in de schoolvakanties.
  • Iedere werknemer heeft recht op een ononderbroken vakantieperiode van twee weken tussen 1 mei en 31 oktober.
  • Jaarlijkse vakantie mag niet overgedragen worden naar het volgende jaar.

Vaak zijn deze regels niet voldoende. Wat als er verschillende medewerkers gelijktijdig vakantie willen nemen? Wat als je een piekperiode hebt waarin je als werkgever liever geen vakantie wil toekennen? Hoe pak je dit aan?

Een vakantiebeleid?

Je kan je vakantiebeleid invoeren via een collectief akkoord in de vorm van een sector-cao, een beslissing van de ondernemingsraad of bij ontstentenis daarvan, een akkoord met de vakbondsafvaardiging. Heb je geen overlegorgaan in je bedrijf, dan neem je je vakantiebeleid best op in je arbeidsreglement om afdwingbaar te zijn.

In je arbeidsreglement stel je best regels op voor populaire vakantieperiodes zoals de zomer- of kerstvakantie. Je stelt regels op over wie voorrang heeft zoals medewerkers met kinderen, anciënniteit in het bedrijf, datum van aanvragen,…. Daarnaast neem je ook best op dat een minimumbezetting in de organisatie noodzakelijk is. Je kan een jaarplanning opmaken of richtlijnen opstellen voor welke datum medewerkers vakantie moeten aanvragen zodat je voldoende tijd hebt om een planning op te maken waar de meeste medewerkers zich in kunnen vinden.

Wil je graag meer weten over hoe je een sterk arbeidsreglement opstelt? Lees hier dan meer.

Voorkom vakantiedagen op overschot op het einde van het jaar.

Het is niet prettig om op het einde van het jaar vast te stellen dat je medewerkers nog heel wat vakantiedagen op te nemen hebben. Dit kan je vermijden door op te leggen dat een bepaald % van de vakantie moet opgenomen worden voor een bepaalde periode. Daarnaast lijkt het ook opportuun om in september de niet opgenomen vakantiedagen in kaart te brengen en de werknemers aan te porren om deze dagen zo snel mogelijk in te plannen. Zo kan je als werkgever ook bewijzen dat je je werknemers hebt verwittigd.

Is het omwille van je activiteit moeilijk om je vakantie in te plannen, waarom voorzie je dan geen collectieve sluiting? Deze moet je te kennen geven voor 15 december van het vorige jaar.

Heb je hier vragen over? Aarzel niet om ons te contacteren. Een van onze experts helpt je graag verder.