De meest gunstige voordelen die je kan bieden in je cafetariaplan!

cafetariaplan

Vandaag de dag evolueert de maatschappij heel snel en werken we samen met verschillende generaties. Het wordt dus steeds belangrijker om in te zetten op flexibele verloning om aan de behoeften van je medewerkers te voldoen. Dit kan via een cafetariaplan waar medewerkers hun verloning zelf kunnen samenstellen door te kunnen kiezen uit verschillende extralegale voordelen.

Het cafetariaplan is geen loonsopslag, maar moet kostenneutraal zijn door een deel van het loon hiervoor in te ruilen. Hoe je dit doet lees je in een van onze vorige blogs.

Welke voordelen kan je aanbieden?

Bij de keuze van de voordelen hou je best rekening met volgende zaken:

  • Bepaal het doel van je cafetariaplan:
  • Focus: mobiliteit, gezondheid, duurzaamheid, flexibiliteit,….
  • Aantrekken van nieuwe medewerkers en of verhogen van retentie van huidige werknemers.
  • Aantrekkelijk loonpakket zonder stijging van de loonkost.
  • Het wettelijk kader van het voordeel en de regels rond sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing en de impact op het nettoloon.
  • De administratieve workload en of er partners zijn waarmee je kan samenwerken om het voordeel aan te bieden.
  • Start eerst met enkele voordelen en breid dan stapsgewijs uit.

De werkgever mag geen winst maken op het toekennen van de voordelen, het moet dus budgetneutraal zijn voor de werkgever.  De werknemer krijgt bijgevolg een budget ter beschikking dat de totale werkgeverskost dekt.

Treinabonnement voor medewerkers met een firmawagen

Indien je bedrijf gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer, is het zeker interessant voor medewerkers met een firmawagen om ook de kans te krijgen om te komen werken met het openbaar vervoer. De medewerker koopt met zijn budget bijvoorbeeld een raillease (20 dagen kaart) of treinabonnement aan en kan zo file-loos komen werken. Aangezien dit positief is voor de mobiliteitsproblematiek is de aankoop vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Bedrijfsfiets 

De bedrijfsfiets begint meer en meer zijn opmars te kennen.  Je koopt of least een fiets en stelt deze ter beschikking van de werknemer.  Er is wel een kanttekening, de fiets wordt gezien als een voordeel in natura indien de medewerker geen 20% woon-werkverkeer aflegt met deze fiets!

Op het voordeel in natura betaalt zowel de werkgever als de werknemer sociale bijdragen.

Tussenkomen in de persoonlijke gezondheidsverzekering van je werknemer

De tussenkomst in een persoonlijke gezondheidsverzekering wordt gezien als een “sociaal voordeel” dat is vrijgesteld van sociale bijdrage, maar niet van  bedrijfsvoorheffing.  Het budget kan aangewend worden voor de betaling van deze factuur. Het kan gaan om een persoonlijke hospitalisatieverzekering of een persoonlijke verzekering die tussenkomt in ambulante kosten. Het positieve aan dit voordeel is dat de uitkeringen die de werknemer ontvangt, niet worden gezien als loon, toch vergoeden ze werkelijke kosten van de werknemer.

Bijkomende vakantiedagen                

De medewerker kan bijkomende vakantiedagen aankopen om zo een betere work-life balans te verkrijgen.

Multimedia

Je kan als werkgever een smartphone, tablet, desktop of laptop aanbieden aan je medewerkers. Hiervoor wordt wel een voordeel in natura aangerekend, de bedragen zijn vastgelegd door de sociale zekerheid. Zo rekent de sociale zekerheid voor een gsm-toestel een voordeel in natura aan van 3 €/maand tot het einde van de afschrijving. Afspraken over het bepalen van het budget en wanneer de werknemer eigenaar wordt neem je best op in een policy of overeenkomst.

Maak duidelijke spelregels

Het is belangrijk om hierover duidelijke regels op te stellen over het cafetariaplan en de werknemers goed te informeren. Maak regels over de loonruil, maar ook over de voordelen zoals de momenten waarop voordelen gekozen worden, de waardeberekening van het voordeel, de implicaties voor de werknemer, wat bij uitdiensttreding of langdurige afwezigheid,….

Daarnaast leg je de keuze om loon om te ruilen naar voordelen vast in een individuele overeenkomst tussen werkgever en werknemer.

Besluit

Via het invoeren van een cafetariaplan creëer je meer flexibiliteit in je verloning. Het is belangrijk om hier duidelijke regels voorop te stellen en voordelen te kiezen die aan de ene kant voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de werknemer maar die ook het loon optimaliseren.

Wil je plannen concreet maken en kan je hulp gebruiken? Aarzel niet om ons te contacteren.