Buitenlands ziektebriefje: wat nu?

ziektebriefje

Je medewerker nam verlof en verblijft in het buitenland. Op het einde van zijn verlof meldt hij zich vanuit het buitenland ziek. De medewerker kan omwille van ziekte niet starten met werken na zijn verlof en bezorgt je een ziekteattest uit het buitenland. Moet je dit attest aanvaarden? Moet je gewaarborgd loon betalen?

Ziekte tijdens verlof

Start de ziekteperiode van de medewerker tijdens zijn verlof, dan ben je geen gewaarborgd loon verschuldigd. Het principe: ‘eerste schorsing primeert’ geldt. Vanzelfsprekend moet de medewerker hierover geen verantwoording aan jou afleggen.

Ziekte aansluitend op het verlof

De medewerker is ook na zijn verlof ziek en kan niet komen werken. Strikt wettelijk is een werknemer niet verplicht om zijn ziekte te bewijzen met een ziektebriefje. Een werknemer moet wel een ziektebriefje bezorgen wanneer deze verplichting opgenomen is in het arbeidsreglement of wanneer de werkgever er expliciet om vraagt. Meestal vermeldt het arbeidsreglement dat het doktersattest binnen de 48 uur aan de werkgever bezorgd moet worden. Op deze ‘regel’ bestaat één uitzondering: overmacht. Een onverwachte dringende opname in het ziekenhuis waarbij de medewerker niet meer bij bewustzijn is, is een voorbeeld van overmacht. Louter verblijven in het buitenland is geen overmacht.

Een buitenlands attest?

De wet bepaalt niet dat het attest opgesteld moet zijn door een Belgische arts, evenmin in welke taal, het hoeft dus niet in een officiële taal van ons land te zijn. Wel mag je verwachten dat het in een voor jou begrijpbare taal is opgesteld, bijvoorbeeld Engels, Duits, Frans. Is het attest écht onbegrijpbaar, dan kan je een nieuw attest vragen in een andere taal. Strikt juridisch, mag je het gewaarborgd loon inhouden wanneer het attest niet verstaanbaar is.

Het attest moet wel volgende verplichte vermeldingen bevatten:

  • de reden van de arbeidsongeschiktheid;
  • de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid.
  • of de werknemer zich met het oog op controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven;
  • de identiteit van de arts die het getuigschrift heeft opgesteld;
  • de datum waarop het attest werd opgemaakt.

In je arbeidsreglement kan je nog opnemen dat het attest moet vermelden:

  • de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid;
  • het type arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld ziekte, ongeval,… ;
  • de vermelding dat het om een eerste getuigschrift, een verlenging of een hernieuwde arbeidsongeschiktheid gaat.

Stel, je ontvangt een gedateerd attest waar niet op vermeld staat dat de werknemer al dan niet de woning mag verlaten en je hebt verder geen redenen om aan de echtheid van het attest te twijfelen. Strikt genomen ontbreekt er een verplichte vermelding, maar in zo’n geval, raden we wel aan om het attest te aanvaarden. Twijfel je echter aan de echtheid van het attest, is het attest bijvoorbeeld opgesteld door een verpleegkundige of een kinesist en niet door een arts, dan heb je voldoende reden om het medisch attest niet te accepteren.

Controledokter?

Heeft de medewerker jou zijn verblijfsadres in het buitenland niet meegedeeld én je kan het niet afleiden uit het attest? Dan mag je een controlearts sturen naar het gewone verblijfsadres in België. Wanneer de medewerker afwezig is bij het controlebezoek en zich nadien niet aanmeldt bij de controlearts op het kabinet van de arts, dan mag je het gewaarborgd loon inhouden voor de ziekteperiode omdat de werknemer ‘de controle onmogelijk’ maakt.

Heeft de medewerker jou zijn verblijfsadres in het buitenland wél meegedeeld, dan kan je ‘in theorie’ nog steeds een controlearts naar de vakantiebestemming sturen. De kans dat je daar veel mee bereikt is zeer klein.

Conclusie

Een buitenlands ziektebriefje is geldig wanneer het opgesteld is door een arts en er de nodige vermeldingen op staan zodat het duidelijk is dat de werknemer arbeidsongeschikt is om medische redenen en hoelang deze ongeschiktheid zal duren. Is het attest onbegrijpelijk of twijfel je om gegronde redenen aan de echtheid van het attest, dan hoef je het attest niet te aanvaarden. Ken je het buitenlands verblijfsadres van de werknemer niet, dan kan je een controlearts sturen naar zijn thuisadres en het gewaarborgd loon inhouden omdat ‘de controle onmogelijk’ is.

Neem je graag een update van de verzuim- en ziekteprocedure in je arbeidsreglement op? Overweeg je om het gewaarborgd loon in te houden? Heb je graag advies over hoe je specifieke problemen met ziekteverzuim van medewerkers kan aanpakken? Neem gerust contact op met ons en we helpen je verder met een stappenplan en duidelijk juridisch advies.