Omgaan met negatieve indexatie: belangrijke overwegingen en advies

loonindex

Het indexeringsmechanisme is ontworpen om ervoor te zorgen dat de lonen van werknemers over het algemeen in lijn blijven met de (stijgende) kosten van levensonderhoud. Het biedt meestal een aanpassing naarmate het leven duurder wordt, maar dit mechanisme houdt ook in dat de lonen kunnen dalen wanneer de kosten van levensonderhoud afnemen.

De inflatie die we allen hebben meegemaakt na de Covid-periode begint af te nemen, wat mogelijks kan leiden tot een negatieve indexering zoals we in het verleden hebben gezien. In de privésector bestaat er geen algemene wetgeving die automatische loonindexering voorschrijft. Deze kwestie wordt geregeld via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) binnen de verschillende sectoren. Zij bepalen het soort indexering en welke lonen worden geïndexeerd.

Daarom is het ook aan de sectoren zelf om te beslissen of ze wel of geen negatieve indexering toepassen en wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Een mogelijke nuanceoptie voor de sectoren is om de negatieve indexering niet meteen toe te passen, maar deze te verrekenen bij de volgende positieve indexering. Dit is bijvoorbeeld in het verleden reeds toegepast in de bouwsector. Als de sector echter geen maatregelen treft, moet de werkgever beslissen wat hij met de lonen van zijn werknemers zal doen. Hij kan ervoor kiezen om de negatieve indexering toe te passen (wat resulteert in een verlaging van het loon van de werknemers), of hij kan ervoor kiezen om het niet toe te passen en de lonen ongewijzigd te laten.

Let op! In tegenstelling tot de paritaire comités heeft de werkgever niet de mogelijkheid om voor de “tussenoplossing” te kiezen. Als hij besluit om de negatieve indexering niet toe te passen, kan hij dit niet verrekenen bij een volgende positieve indexering.

De beslissing ligt dus in eerste instantie bij de sectoren. Zijn er geen afspraken in je sector, dan mag je als werkgever hier zelf over beslissen. Check eerst welke voorzieningen er zijn in jouw sector.

Als je de beslissing zelf moet nemen, kun je je door ons laten adviseren.

Daarnaast kan je onderstaande blogs nog lezen voor meer informatie: Wat is loonindexering? Moet ik dit wel toekennen? – PointHR

Wist je dat we regelmatig een waardevolle tip delen via LinkedIn? Neem alvast een kijkje op onze pagina.

Zit je nog met prangende vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.