Loonkost: waarop kan je nog besparen?

besparen loonkost

Het is een feit, de loonkost in ons land is hoog. Onze brutolonen zijn hoog, dit omdat iedere werknemer een aardig bedrag aan sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing betaalt. Maar dit maakt de rekening van de werknemer niet, deze wil een bepaald nettoloon verdienen om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud.

We mogen zeker niet uit het oog verliezen dat er een hoge indexatie op komst is. Vandaag wordt dit geschat op 8.86% op 1 januari 2023 in PC 200. Het wordt dus tijd om te kijken of je kan besparen op bepaalde aspecten, zonder te raken aan het loon van je medewerker.

Je kan als werkgever inzetten op loonoptimalisatie zodat je werknemer meer nettoloon overhoudt. Maar eens deze piste bewandeld, zijn er nog andere kleine stappen die je kan nemen om te besparen in je loonkost.

Naast het betalen van het brutoloon, heb je als werkgever nog andere onkosten gelinkt aan de tewerkstelling van je werknemer.

Welke kosten breng ik in kaart?

De loonkost is meer dan alleen brutoloon x 13.92 want je moet ook rekening houden met:

  • Partronale bijdrage: het percentage is afhankelijk van je paritair comité
  • De onkosten van al je voordelen inclusief de dossierskosten, bestelkosten,… bijvoorbeeld per bestelling van maaltijdcheques betaal je hiervoor een extra vergoeding bovenop de bestelling van de maaltijdcheques. Maaltijdcheques zijn ook beperkt aftrekbaar, hou je hiermee rekening?
  • Het voorzien van een werkplek voor je medewerker
  • IT-materiaal of ander werkmateriaal dat je aan iedere medewerker bezorgt om de functie te kunnen uitvoeren
  • Hou je rekening met de mogelijke onkost van een opzegvergoeding bij ontslag?
  • Wat is de kost van afwezigheden?
  • De kost voor de maandelijkse berekening van je sociaal secretariaat
  • De kost voor de externe dienst voor preventie en bescherming
  • De verplichte arbeidsongevallenverzekering
  • …..

Hoe kan ik besparen?

Niet door aan het loon van je medewerkers te zitten, maar wel door bepaalde aspecten onder de loep te nemen.

Ten eerste: benut ik alle subsidies en vrijstellingen waar ik recht op heb? De overheid loopt niet achter je aan als je bepaalde rechten niet benut, hierdoor lopen heel wat werkgevers zaken mis. Benut je al je RSZ-kortingen? Wij deden al onderzoek bij klanten waaruit bleek dat het sociaal secretariaat niet alle RSZ-kortingen had toegepast. De klant was zo op 40 werknemers € 18.000 misgelopen.

Hoe is je werkregime? Kan je in ploegen werken? Dan kan je je medewerkers een ploegenpremie geven die je helemaal terugbetaald krijgt omwille van vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. Ook dit hebben we al meerdere malen toegepast binnen bedrijven.

Is jouw bedrijf gelegen in een steunzone en investeer jij bijvoorbeeld in uitbreiding, dan kan je een vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing krijgen voor de nieuwe medewerkers die je aanwerft.

Doe je met je bedrijf aan onderzoek of ontwikkeling van nieuwe producten, dan kom je misschien in aanmerking voor de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers?

Ten tweede: hoe zit het met mijn onkosten voor HR-leveranciers? In de loop der tijd heb je meer medewerkers maar is je fee tegenover deze leveranciers ondertussen aangepast? Sociale secretariaten hebben bijvoorbeeld tarieven voor beheerskosten op basis van aantal medewerkers. Is je tarief verlaagd? De markt wijzigt voortdurend, ga dus regelmatig na of je prijzen met je leveranciers nog goed zitten tegenover de concurrentie. Veranderen van leverancier kan je misschien weer extra korting opleveren.

Tot slot: hoe zijn je HR-diensten georganiseerd? Kan je zaken automatiseren waardoor het sneller en efficiënter verloopt? Dit kan jou ook heel wat besparen.

Wil jij je loonkost onder de loep nemen? Dan helpen we je graag verder. Contacteer ons vrijblijvend.