Benut jij al je RSZ-kortingen?

RSZ

Als werkgever kan je gebruik maken van RSZ-verminderingen bij het aanwerven van je eerste werknemer en specifieke doelgroepen. Zo kan je heel wat besparen op je loonkost. Pas jij al je RSZ-verminderingen toe? Het loont zeker de moeite om dit eens na te kijken.

Eerste werknemer in dienst?

Voor je eerste werknemer geniet je bijna volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen. Je moet bijna geen sociale bijdragen betalen voor de volledige periode dat hij in dienst is. Deze vermindering geldt voor wie sinds 2016 een eerste werknemer aannam. Deze vermindering is niet gelinkt aan één welbepaalde werknemer. Je mag vrij kiezen voor wie je de vermindering toepast. Wanneer de eerste werknemer niet meer in jouw bedrijf werkt, geldt de vermindering voor een andere werknemer. Onbeperkt in tijd dus!

Sinds begin 2022 is de vermindering wel beperkt in grootte van bedrag. Vanaf het eerste kwartaal 2022 is de korting beperkt tot 4.000 EUR. Dit is ook zo wanneer je eerste werknemer reeds in dienst was vóór 1 januari 2022. Zolang het bruto maandloon van de eerste werknemer niet meer dan 5.333,33 EUR bedraagt vormt dit geen probleem.

Ook voor de volgende 5 werknemers, is er RSZ-korting. De verminderingen voor deze groepen liggen tussen 450 EUR en 1.550 EUR en zijn beperkt in tijd tot en met 13 kwartalen.

Doelgroepverminderingen

Is je kmo gevestigd in Vlaanderen en neem je een werknemer aan die moeilijk werk kan vinden en behoort tot de kansgroepen? Ook dan kom je in aanmerking voor RSZ-korting. In Vlaanderen zijn er 3 types van doelgroepkortingen, voor:

  • laaggeschoolde jongeren;
  • oudere werknemers;
  • personen met een arbeidshandicap.

Je werft een laaggeschoolde jongere aan die voor het begin van het kwartaal 25 wordt? Zolang je een bepaald refertekwartaalloon niet overschrijdt, geniet je de eerste vier kwartalen 7.500 EUR RSZ-vermindering. Tijdens de volgende vier kwartalen bedraagt de vermindering 8.100 EUR.

Hoe weet je of je werknemer in aanmerking komt voor een vermindering? In Ecaro kan je controleren of een werknemer in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering ‘laaggeschoolde jongere’. Hier kan je de begin- en de einddatum van het recht op de doelgroepvermindering terugvinden.

Werf je een werknemer aan die in 2022 59 jaar of ouder is? Ook dan kan je in Vlaanderen RSZ-vermindering aanvragen wanneer het loon per kwartaal onder een bepaalde grens blijft. De korting ligt tussen de 600 en 1.500 EUR per kwartaal. Opgelet: de doelgroepvermindering ‘oudere werkende werknemers’ is niet zichtbaar in Ecaro. Dat komt doordat die zich niet hoeven in te schrijven bij de VDAB. Voor werkzoekenden vanaf 58 jaar geldt een specifieke regeling.

Is je kmo gevestigd in Brussel of Wallonië? Ook deze gewesten passen RSZ-verminderingen toe.

Nog andere specifieke kortingen?

Als werkgever kan je lastenverlaging krijgen voor je interne mentors. Dat zijn werknemers die stagiairs opleiden of begeleiden. Ook voor de horeca is er een doelgroepvermindering.

Dus…

Werf je je eerste werknemers aan? Of deed je dit sinds 2016? Dan kan je RSZ-vermindering toepassen. Werf je een werknemer aan die het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt? Dan kom je in aanmerking voor een doelgroepvermindering. Dankzij een doelgroepvermindering of RSZ-vermindering betaal je voor die werknemer minder of geen werkgeversbijdragen.

Twijfel je of je wel al je RSZ-kortingen aangevraagd hebt? Het loont zeker de moeite om dit na te kijken. Bij ‘vergeten’ kortingen kan je, weliswaar beperkt in tijd, de korting retroactief aanvragen. Zie je door het kortingenbos, de bomen niet meer? Geen probleem, neem contact met ons op en wij pluizen het voor jou grondig uit.