De 7 belangrijkste steunmaatregelen voor bedrijven getroffen door Corona op een rijtje gezet

steunmaatregelen Corona

De coronacrisis blijft om zich heen grijpen en de huidige maatregelen zullen nog even aangehouden worden. Corona houdt niet alleen een gevaar in voor onze gezondheid, maar treft ook vele bedrijven en zelfstandige ondernemers. Om te voorkomen dat ondernemingen in ernstige financiële problemen komen, heeft de overheid een aantal steunmaatregelen uitgewerkt. We zetten de belangrijkste hieronder voor jou op een rijtje.

#1 Corona-hinderpremie

Bedrijven die moesten sluiten door de coronacrisis, kunnen een éénmalige hinderpremie bekomen van 4000 euro. Per dag dat je zaak na 5 april 2020 nog moet gesloten blijven, heb je recht op 160 euro per dag.

#2 Uitstel van betaling van leningen

Gezonde ondernemingen (die kunnen aantonen dat ze voor het losbarsten van de crisis levensvatbaar waren), krijgen uitstel van afbetaling van leningen en kredieten tot 30 september. Als je van deze maatregel gebruik wil maken, neem je contact op met je bank of kredietinstelling.

#3 Tijdelijke werkloosheid

Als je je werknemers niet meer aan het werk kan zetten door de crisis, kun je bij de federale overheid  tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen aanvragen.

#4 Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteiten verplicht of vrijwillig moeten stopzetten ten gevolge van de crisis hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Dankzij dit overbruggingsrecht blijven jouw sociale rechten als zelfstandige gevrijwaard en krijg je een uitkering. Alle info vind je hier.

#5 maatregelen rond verplichtingen sociale zekerheid

Er zijn zowel federale als Vlaamse maatregelen getroffen. Als jouw onderneming hinder ondervindt van de coronacrisis kun je bij de FOD Financiën een afbetalingsplan vragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. Ook de Vlaamse Overheid treft een aantal belastingmaatregelen om de  getroffen bedrijven te ondersteunen.

#6 Aanmoedigingspremie voor werknemers

Deze aanmoedigingspremie, die reeds bestond voor bedrijven in moeilijkheden en als doel heeft ontslagen te vermijden door werknemers deeltijds te laten werken, kan nu ook aangevraagd worden door bedrijven getroffen door de coronacrisis. Als je te maken hebt met een dalende productie of een dalende vraag naar jouw dienst of product, dan hoef je je werknemers niet direct te ontslaan. Je kan hen deeltijds laten werken en zij krijgen een maandelijkse premie van 68 tot 172 euro.

#7 Crisiswaarborg

Dankzij de crisiswaarborg ten gevolge van de coronacrisis wordt de premie in het kader van de gewone waarborgregeling verlaagd naar 0,25% in plaats van 0,5% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen tot 12 maanden in plaats van 3 maanden.

Heb je na het lezen hiervan nog vragen? Neem dan contact op met PointHR voor sociaal-juridische ondersteuning en voor HR-diensten op maat van jouw onderneming. Wij helpen je graag verder zodat jij als bedrijfsleider en ondernemer terug de focus kan leggen op je prioriteiten.