Werken met buitenlandse aannemers in de bouwsector: 3 vaak voorkomende vragen

bouwsector

De war on talent, hoge loonkosten, gebrek aan Belgische arbeidskrachten, … Belgische bouwbedrijven kiezen steeds vaker voor buitenlandse (onder)aannemers. Maar dat is niet zonder risico. Als Belgische opdrachtgever behoud je in bepaalde situaties de verantwoordelijkheid. Iets wat de inspectiediensten maar al te graag controleren! Wij loodsen je doorheen 3 vaak voorkomende vragen. Read on!

Op mijn bouwwerf werken verschillende buitenlandse arbeidskrachten. Wat gebeurt er als hun vergunningen niet in orde zijn?

Doet je buitenlandse (onder)aannemer beroep op werknemers met een nationaliteit van buiten de EER of Zwitserland? Dan is het in principe zijn taak om de nodige vergunningen van deze werknemers aan te vragen. Doet hij dit niet, is er sprake van ‘illegale tewerkstelling’. En dat kan je Belgisch bouwbedrijf in een lastig parket brengen.

Als Belgische opdrachtgever kan jij strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor illegale werknemers op jouw bouwwerf. De enige oplossing is in dat geval de samenwerking onmiddellijk stopzetten: een ramp voor jouw bouwproject. Bovendien ben je ook hoofdelijk aansprakelijk wanneer je buitenlandse (onder)aannemer deze illegale werknemers geen of te weinig loon betaalt. Controleer dus de nationaliteit en vergunningen van buitenlandse werknemers op je bouwwerf!

Als bouwbedrijf werk ik samen met een buitenlandse (onder)aannemer. Wat moet ik doen als deze aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft?

Werk je met een (buitenlandse) aannemer, dan moet je als Belgische onderneming nagaan of deze aannemer sociale of fiscale schulden heeft. Je controleert dit bij het sluiten van het contract én bij iedere betaling. Vraag een attest aan je aannemer of gebruik de online controletool “Check Inhoudingsplicht“.

Ontvang je geen attest van je buitenlandse aannemer? Zit je aannemer met sociale of fiscale schulden? Dan ben je verplicht om een bedrag in te houden van de factuur en door te storten naar de RSZ of FOD Financiën. Zolang je niet aan deze inhoudingsverplichting voldoet, ben je hoofdelijk aansprakelijk en dus mee verantwoordelijk voor de sociale of fiscale schulden van jouw aannemer. En dat willen we voorkomen, natuurlijk!

Voor een groot bouwproject werk ik samen met een buitenlandse aannemer. Kan ik als Belgische bouwonderneming zomaar instructies geven aan zijn gedetacheerde werknemers?

Kort samengevat: neen. De wet legt strikte regels op aan buitenlandse aannemers die hun werknemers ter beschikking stellen van een andere onderneming, in dit geval jouw bouwbedrijf. Zo moet het gezag altijd bij de buitenlandse aannemer blijven. Wil je toch specifieke instructies geven aan zijn gedetacheerde werknemers? Neem deze dan gedetailleerd op in de overeenkomst.

And if not … what’s the risk? Wel, in dat geval is er sprake van ‘verboden terbeschikkingstelling’. Jouw bouwbedrijf wordt beschouwd als de werkgever van deze buitenlandse arbeidskrachten. Gevolg: je bent hoofdelijk aansprakelijk voor hun lonen, sociale bijdragen, ontslagvergoedingen, … Daarbovenop kan je nog verschillende strafsancties oplopen of zelfs een tijdelijke sluiting. Bepaal dus vooraf welke instructies je mag geven en zet deze op papier. Een waterdichte overeenkomst is key!

TIP | Wanneer je werkt met buitenlandse (onder)aannemers, gelden er heel wat sociaalrechtelijke verplichtingen. Zo moet de buitenlandse onderaannemer een Limosa-aangifte doen wanneer hij niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid. Ook jouw bouwbedrijf als opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk!

Op zoek naar een sluitende dienstverleningsovereenkomst voor jouw bouwbedrijf? Contacteer ons voor gepersonaliseerde hulp!