Een groener wagenpark? Overschakelen naar TCO en een groene car policy.

elektrisch wagenpark

Reeds geruime tijd worden firmawagens met brandstof, afhankelijk van de CO2-uitstoot, extra belast omdat deze wagens beperkt aftrekbaar zijn in de boekhouding. Dit wil zeggen dat je op het einde van het kalenderjaar nog extra vennootschapsbelastingen betaalt op deze firmawagen. Een extra kost waar veel bedrijven geen rekening mee houden. De overheid heeft enkele maanden geleden de wetgeving aangepast om werkgevers die brandstofwagens aanbieden aan hun werknemers af te straffen. Lees hier meer over in onze blog ‘Firmawagens met brandstof worden duurder’.  

Het komt er dus op neer dat het reële budget dat je spendeert aan je wagen hoger is dan aanvankelijk voorzien. Stel dat je maandelijks budget per werknemer € 1.000 is per maand (inclusief huur, onderhoud, brandstof, verzekeringen,…). De wagen is maar 60% fiscaal aftrekbaar. Dit wil zeggen dat je jaarlijks nog € 1.200 extra vennootschapsbelastingen betaalt. De wagen kost je dus jaarlijks niet € 12.000 maar € 13.200.

Overschakelen naar elektrische wagens?  Bepaal je budget via TCO!

We krijgen vaak de opmerking “Ja maar, de aankoop van een elektrische wagen is duurder dan een brandstofwagen. Hierdoor blijven we geneigd om toch nog te kiezen voor de brandstofwagen”. Dat klopt, maar als je de kostprijs bekijkt gespreid over de hele periode van het gebruik van de wagen, kost je benzinewagen evenveel als je elektrische wagen. Eerst en vooral omdat de wagen 100 % fiscaal aftrekbaar is, dus geen extra rekening van de vennootschapsbelastingen. Ten tweede, het elektrisch laden is goedkoper dan benzine en tot slot moet de werkgever maandelijks een CO2-bijdrage betalen die veel lager is. 

Het elektrisch rijden is nog niet ingeburgerd, we hebben nog geen uitgebreid laadpalennetwerk en medewerkers willen niet om de 200 of  400 km moeten stoppen om hun wagen op te laden. Als werkgever word je aan de ene kant gedwongen om over te stappen naar een elektrisch wagenpark maar wil je medewerker anderzijds niet mee. Hoe lossen we dit op? 

Al gehoord van TCO?  “Total Cost of Ownership”?  Je kan je budget bepalen op basis van TCO. Dit bedrag bevat de totale kost die de werkgever heeft, inclusief de vennootschapsbelastingen die je betaalt op het percentage van de kosten die fiscaal niet aftrekbaar zijn. Op die manier kan je de medewerkers aansporen om meer elektrisch te rijden door de bepalingen van het leasebudget in de car policy zo op te stellen dat je zoveel mogelijk rekening houdt met de kostprijs voor jou als werkgever op verschillende vlakken, in plaats van enkel rekening te houden met de aankoopprijs van de wagen.

Daarnaast is het voor de werknemer vaak voordeliger om voor een groene wagen te kiezen omdat hierdoor zijn voordeel in natura lager is. Bijgevolg betaalt de werknemer dan ook minder bedrijfsvoorheffing.

Kan ik als werkgever eenzijdig mijn car policy aanpassen?

Als werkgever mag je zeker je policies eenzijdig wijzigen, maar hou er wel rekening mee dat de wijziging geen essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst mag zijn.  

Is het invoeren van een TCO een essentiële wijziging van een bestanddeel van de huidige arbeidsovereenkomst?  Dit is afhankelijk van de omstandigheden. We zien geen probleem om de TCO van je wagenpark nu te bepalen op basis van de huidige brandstofwagens. In dit geval is de waarde van het voordeel gelijkaardig. Rekening houdend met de maatschappelijke evolutie zien we de verplichting van overstappen van een brandstofwagen naar een elektrische wagen eerder als een bijkomstige wijziging en geen essentiële wijziging van een arbeidsvoorwaarde.

Wat neem je op in je car policy?

Naast het bepalen van de TCO neem je best afspraken op over het elektrisch opladen van de wagen. Geef je de medewerker een laadkaart? Voorzie je als werkgever een laadpaal? Moet iedereen opladen op het werk? Je kan hier meer over lezen in onze blog ‘Overschakelen naar elektrische wagens: wat met het opladen en voorzien van laadpalen voor je werknemers?’.

Kom je er niet toe om je car policy aan te passen? Geen probleem, wij kunnen een car policy op maat van je bedrijf opmaken. Contacteer ons vrijblijvend op 09/396 90 05.