Overschakelen naar elektrische wagens: hoe zit dat met het opladen en voorzien van laadpalen voor je werknemers?

De overheid stimuleert bedrijven om te investeren in een groener wagenpark. De fiscaal gunstige voordelen van wagens met brandstof zullen op termijn verdwijnen. Dit ontdekte je al in onze vorige blog ‘Firmawagens met brandstof worden duurder‘.

Dat is allemaal goed en wel, zeggen de werkgevers, maar er zijn niet voldoende laadpalen voor iedereen en wat als de werknemer geen laadpaal kan plaatsen? Daar hebben werkgevers inderdaad wel een punt, maar om dit probleem op te lossen heeft de overheid ook maatregelen voorzien.

Verhoogde kostenaftrek voor bedrijven die investeren in publiek toegankelijke laadstations

Voorzie je aan je onderneming een laadpaal die voor iedereen toegankelijk is, dan kan je rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 heb je recht op volgende verhoogde kostenaftrek:

  • 1 september 2021 tem 31 december 2022: aftrekpercentage van 200% voor de afschrijving van de investering
  • Van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024 verlaagt het naar 150 %

Deze regelgeving is niet van toepassing als je een laadpaal plaatst bij je werknemer, aangezien deze niet publiek toegankelijk is.

Belastingvermindering voor particulieren

Een particulier die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 een laadstation voor elektrische wagens aankoopt en plaatst in zijn woning of in de onmiddellijke nabijheid van de woning zal kunnen genieten van een belastingvermindering.

De belastingvermindering bedraagt maximum 1.500 euro per laadstation en per belastingplichtige. Er gelden specifieke voorwaarden om de belastingvermindering te krijgen. Zo moet de laadinstallatie bijvoorbeeld goedgekeurd zijn door een erkende keuringsorganisatie en mag de belastingplichtige de vermindering niet gevraagd hebben voor een vorig belastbaar tijdperk. Bovendien zijn er heel wat documenten die ter beschikking moeten worden gehouden van de fiscus.

Een laadpaal installeren bij je werknemer thuis

Als je werknemer een elektrische wagen heeft, kan je een laadpaal installeren bij de werknemer thuis zodat deze daar kan opladen. Aangezien dit gelinkt is aan de firmawagen wordt dit door de RSZ en fiscus niet gezien als een voordeel in natura zolang de werkgever eigenaar blijft van de laadpaal. Maar wat als de werknemer uit dienst gaat? Dan kan je de laadpaal schenken aan de werknemer, maar dit wordt dan wel gezien als een voordeel in natura. Wel is niet duidelijk hoe dit voordeel geraamd moet worden. Je kan ook afspreken dat de werknemer de laadpaal overneemt aan bijvoorbeeld de afschrijfwaarde van de laadpaal. De werknemer vergoedt dus deze laadpaal waardoor er geen voordeel in natura is. Wil de werknemer de laadpaal niet overnemen, dan kan je niet anders dan de laadpaal wegnemen bij de werknemer.

Stel dat de werknemer zelf investeert in een laadpaal, moet je als werkgever dan een onkostenvergoeding betalen voor het gebruik ervan? Dit is nog onduidelijk, hierover werd nog geen standpunt ingenomen. Stel dat je je werknemers zelf een laadpaal laat aankopen en je wil hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen, dan kan je dit best op voorhand aanvragen aan de fiscus via een ruling om zeker te zijn dat dit aanvaard wordt.

De elektriciteit vergoeden voor de werknemer met firmawagen

Als werkgever mag je je werknemer zijn firmawagen gratis laten opladen op je bedrijfsparking, een laadpas toekennen om publieke laadpalen te kunnen gebruiken en tussen te komen in de elektriciteitsrekening van de werknemer. Dit wordt niet gezien als een extra voordeel in natura. De werknemer betaalt reeds een voordeel in natura voor zijn wagen en daarin zit de brandstof vervat, dus ook het elektrisch opladen.

Als je tussenkomt in de elektriciteitsrekening van de werknemer moet dit gebeuren op basis van effectief verbruik bij het opladen van de wagen. Dit kan via een smartcable of een laadpaal die het elektrische verbruik registreert. Het is niet toegelaten om een forfaitair bedrag toe te kennen.

Als werkgever neem je best de regels rond de laadpaal en de betaling van het elektrisch opladen op in je car policy. Wil jij je wagenpark vergroenen? Wil jij je car policy updaten ? Dan helpen we je hier graag mee verder.