Cafetariaplan: waarom als werkgever tussenkomen in een persoonlijke hospitalisatieverzekering of pensioenplan van de werknemer wel voordelig is?

pensioen

Werkgevers bieden vaak een collectieve hospitalisatieverzekering aan en/of een groepsverzekering met pensioenplan, dekking overlijden en invaliditeit. Deze verzekeringen hebben ook een kostprijs en daarom is het niet altijd mogelijk voor alle werkgevers om dit aan te bieden. Toch is hier een oplossing voor, je kan als werkgever via een cafetariaplan tussenkomen in de kost van de persoonlijke verzekering van je medewerker!

Verzekeringen zijn een “sociaal voordeel”

Het is gunstig om een verzekering aan te bieden aan je medewerkers omdat deze door de sociale zekerheid wordt gekwalificeerd als een sociaal voordeel en niet als loon waarop je bijdragen betaalt.  In de meeste situaties betaalt de werknemer hier wel bedrijfsvoorheffing op.

Wat je als werkgever kan aanbieden

Zo kan je als werkgever een collectieve hospitalisatieverzekering aanbieden aan je medewerkers en aan hun familieleden. Deze verzekering komt tussen in de onkosten zodra de aangeslotenen een bed krijgen toegekend in een ziekenhuis.

Je kan daarnaast ook een extra ambulante verzekering aanbieden aan je medewerkers. Je betaalt een vaste kost en je medewerkers kunnen hun ambulante kosten zoals kinesist, remgeld dokter, aankoop bril,….terugvorderen bij de verzekering tot een bepaald afgesproken maximumbedrag.

De verzekering zal je verplichten om al de medewerkers aan te sluiten, maar laten wel de keuze of gezinsleden ook worden aangesloten. Je bent als werkgever vrij te kiezen of het bedrijf de aansluitingskosten betaalt van de gezinsleden of deze betaling gebeurt via een inhouding op het nettoloon.

Het voordeel voor de medewerker is dat de verzekering geen medewerkers kan uitsluiten, ongeacht hun historiek. Daarnaast, ingeval de kosten van de verzekering worden terugbetaald, wordt deze uitbetaling niet gezien als loon. Hierdoor vordert de medewerker extra cash geld.

Het voordeel voor de werkgever is dat deze verzekering medewerkers aan hem bindt, de onkosten voor de verzekering vrijgesteld zijn van patronale bijdrage en fiscaal 100% aftrekbaar is in de boekhouding.

Via een groepsverzekering kan je de medewerker eveneens heel wat voordelen geven. Je hebt verschillende formules, over het algemeen bevatten ze volgende elementen:

Opbouw pensioensparen per maand op te nemen op de pensioenleeftijd. Hier is het voordeel dat het bedrag aangroeit met winst en interesten en dat de medewerker op het einde van de rit tussen de 10% – 20% belastingen hierop betaalt. Wat veel meer netto oplevert dan het cash uitbetalen van deze premie.
Dekking overlijden: de medewerker kan deze dekking toekennen aan zijn hypothecaire lening in plaats van een schuldsaldoverzekering af te sluiten.
Invaliditeitsverzekering: soms bieden verzekeringen dit ook aan en het geeft een extra waarborg bij langdurige ziekte van je medewerker. Deze verzekering zal een bijpassing doen om het verlies aan nettoloon bij het terugvallen op een ziekte uitkering te compenseren.
De werkgever betaalt 8.86% sociale bijdrage op de premie van de verzekering.

Hoe kan je nu tussenkomen bij een individuele verzekering van je medewerker?

Stel nu dat je geen of beperkt verzekeringen aanbiedt aan je medewerkers? Of dat je medewerkers maandelijks een eigen bijdrage betalen voor de aansluiting van hun gezinsleden aan de hospitalisatie- en/of ambulante verzekering?

Dan kan je als werkgever opteren om de tussenkomst in individuele verzekeringen op te nemen in je cafetariaplan (Wil je weten wat een cafetariaplan is? Lees dan volgende blog: “Hoe kostenneutraal een cafetariaplan aanbieden aan je werknemers“)

 1. Bied je geen hospitalisatie- en/of ambulante verzekering aan, dan kan je tussenkomen in de onkosten van de persoonlijke verzekering van je medewerker via het budget van het cafetariaplan. Je vergoedt de medewerker 100% en deze vergoeding is de totale kost voor de werkgever, geen extra patronale bijdrage.
 2. Bied je wel een hospitalisatie- en/of ambulante verzekering aan maar betalen de medewerkers zelf de bijdragen van hun gezinsleden? Dan kan je deze bijdrage in mindering brengen van het budget van het cafetariaplan in plaats van het in te houden op hun nettoloon.
 3. Ongeacht of je nu een groepsverzekering aanbiedt of niet, je kan als werkgever via het cafetariaplan de kosten van een individueel spaarplan van de medewerker vergoeden. Je betaalt als werkgever hierop 8.86% bijzondere sociale bijdrage.
De werknemer betaalt geen sociale bijdrage op deze tussenkomst maar wel bedrijfsvoorheffing.

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking

Een budget van 1000 € van de eindejaarspremie wordt omgezet in cafetariaplan. Het budget wordt verhoogd met de patronale bijdrage van 25.64% dus het totaal te spenderen budget is 1.256,40€.

Ingeval de werknemer opteert om het brutobedrag van 1.000 € cash te ontvangen houdt deze netto ongeveer 450 € over.

Ingeval van een budget cafetariaplan van 1.256,40 € kan de medewerker deze als volgend spenderen:

 1. De eigen bijdrage gezinsleden voor aansluiting hospitalisatieverzekering is 20,83 €/maand. De medewerker wil dit in mindering brengen van het budget, dus 250 €.  De medewerker betaalt hier ongeveer 100 € bedrijfsvoorheffing op.
 2. De medewerker heeft zelf een ambulante verzekering afgesloten en jaarlijks is de factuur voor de medewerker 350 €.  De medewerker betaalt hier ongeveer 140 € bedrijfsvoorheffing op.
 3. De medewerker heeft zelf een individueel pensioenplan en wil zijn resterend budget (656,40€) hieraan spenderen. Wel betaalt de werkgever hierop 8.86% bijzondere bijdrage, deze moeten dus ook in mindering worden gebracht van het budget:
  • Onkosten pensioenplan: 602.97 €
  • 8.86% bijzondere bedrage: 53.42 €
  • De werknemer betaalt hier ongeveer 241,20 € bedrijfsvoorheffing op.

Samenvatting: WIN-WIN voor iedereen!

Bij cash uitbetaling van bruto 1.000 € houdt de medewerker 450 € netto over.

Via cafetariaplan heeft de medewerker een cash voordeel van 1.202,97 € – bedrijfsvoorheffing 481,20 €, dus 721 €.

De medewerker heeft een voordeel van 271,77 €, zonder dat de loonkost voor de werkgever stijgt.

Wil jij graag je medewerkers meer keuzevrijheid geven? Wil jij je als werkgever onderscheiden van andere bedrijven? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan en we bekijken samen welke meerwaarde een cafetariaplan kan hebben.