Cafetariaplan: de voor- en nadelen op een rijtje

Cafetariaplan

Wat is een cafetariaplan?
Een cafetariaplan is een product ontwikkeld om medewerkers individueel hun verloning te laten samenstellen, op maat van ieders behoefte. Maar toch budgetneutraal. Je bepaalt eerst je budget (meer info lees je in deze blog), daarna welke voordelen je wil aanbieden aan je medewerkers (meer info lees je in deze blog). Het is zoals met een buffet …. je schept op je bord wat je graag wil.

Waarom geen cafetariaplan aanbieden?
Alternatief verlonen is een mooi concept, tenslotte willen we toch zo veel mogelijk nettoloon overhouden. Toch heeft het cafetariaplan enkele nadelen.

Vandaag bestaat er geen “cafetariaplanwet” of geen wetboek rond alternatief verlonen. Hierdoor is het cafetariaplan eigenlijk een samenraapsel van verschillende wetgevingen: arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en fiscale regels. Wat de materie complex maakt en als je er niet in thuis bent is het zoeken naar een speld in een hooiberg! Daarom is het belangrijk om je te laten begeleiden door een partner met juridische expertise.

Doordat de medewerker loon inruilt voor een ander voordeel vraagt het cafetariaplan toch wel extra administratie zoals:
• Het opnemen van wijzigingen in addenda ’s
• Het aanschaffen/aankopen van voordelen bij externe leveranciers
• Het verwerken in de verloning
• Het berekenen van het budget en de impact van de voordelen op het budget
• De extra vragen van de medewerkers
Duidelijke communicatie naar de medewerkers is essentieel, je moet als werkgever goed informeren en duidelijk de regels meegeven. Werken met een digitale tool kan ook het leven vergemakkelijken.

We winden er geen doekjes om maar aan het invoeren van een cafetariaplan hangt ook een kostenplaatje. Je hebt als werkgever de kost van de begeleiding van de externe juridische partner en de aanpassingen van het cafetariaplan in de loop der tijd, daarnaast heb je ook een recurrente kost van het gebruik van een digitale tool.

Waarom wel een cafetariaplan invoeren?
Toch heeft het cafetariaplan ook heel wat voordelen.

Ten eerste bied je iets extra’s aan, wat je concurrenten niet doen! Je geeft de medewerker de keuze om een deel van het salaris individueel in te vullen. Je speelt zo in op de individuele behoefte. Een werknemer met jonge kinderen heeft andere behoeften dan een oudere werknemer.

Daarnaast heeft je werknemer er financieel voordeel bij door brutoloon in te ruilen voor een ander voordeel dan cash geld. Een eenvoudig voorbeeld: stel dat de medewerker in PC 200 1000 € van zijn eindejaarspremie omruilt voor voordelen. Ingeval van cash uitbetaling van deze eindejaarspremie houdt de medewerker hier ongeveer 50% netto aan over, dus 500 €. Aangezien de werkgever het niet bruto uitbetaalt, moet de werkgever geen patronale bijdrage van 25.64% betalen. De medewerker krijgt hierdoor een budget van 1.256,40 € te spenderen. De werknemer kan hier bijvoorbeeld een IPad mee aankopen. Op deze IPad betaalt de werknemer wel een voordeel in natura van 3€/maand en dit voor 24 maanden. Op het voordeel in natura van 72 € betaalt de werknemer ongeveer 36€ bedrijfsvoorheffing. Het netto-voordeel voor de medewerker is dus 1.220.40€ (1256.40 € – 36€ bedrijfsvoorheffing), dit is dus 720.40 € meer dan de cash uitbetaling van 1000 € eindejaarspremie.

Het toekennen van de voordelen in het cafetariaplan heeft geen impact op de loonkost. Dit omdat het cafetariaplan budgetneutraal is. Het mooie aan dit verhaal is dat je de medewerker extra voordelen kan aanbieden zonder dat de loonkost omhoog gaat. Wel moet je natuurlijk de kosten voor de invoering hiervan in rekening brengen, maar deze extra kosten zijn boekhoudkundig 100% aftrekbaar en vallen niet onder de norm van loon of loonkost.

Wil jij graag je medewerkers meer keuzevrijheid geven? Wil jij je als werkgever onderscheiden van andere bedrijven? Contacteer ons vandaag nog en we bekijken samen welke meerwaarde een cafetariaplan kan hebben!