Klein verlet of ‘sociaal verlof’?

Kleine verlet

Je medewerker belt je op met de mededeling dat hij naar spoed moet omdat zijn kind een pijnlijke val maakte tijdens een activiteit op sportkamp. De echtgenote van een medewerker moet geopereerd worden en je medewerker wil haar bijstaan. Een boom is op het dak van het huis van je medewerker gevallen en hij moet hierdoor een aantal dringende zaken in orde brengen. De schoonvader van je medewerker is overleden.
In al deze situaties verleen je je medewerker ‘verlof om dwingende redenen’ of ‘afwezigheid klein verlet’. Wat moet je als werkgever weten over de voorwaarden, duur en bezoldiging van deze types van afwezigheid?

Wat is klein verlet?
Je medewerker heeft recht op afwezigheid met behoud van loon voor bijzondere gebeurtenissen of burgerlijke verplichtingen. Dit noemen we klein verlet of ook wel kort verzuim of omstandigheidsverlof genoemd.

Wanneer heeft je medewerker recht op klein verlet?
De gebeurtenis die recht geeft op klein verlet moet op een gewone geplande werkdag vallen. Belangrijk hierbij is dat je medewerker zijn werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengt en wanneer mogelijk de nodige documenten, foto’s,.. bezorgt die het klein verlet rechtvaardigen.

We geven hieronder de meest voorkomende soorten van klein verlet, deze liggen vast in de regelgeving, maar kunnen op sector- of ondernemingsniveau uitgebreid worden.

Een ‘wettelijk samenwonende’ is gelijkgesteld met ‘echtgenoot’. Waar je hieronder ‘echtgenoot’ leest, bedoelen we dus ook de partner waarmee de medewerker wettelijk samenwoont.

Soorten klein verlet
Huwelijk: eigen huwelijk of het huwelijk van een familielid. Je medewerker heeft recht op afwezigheidsdagen voor zijn eigen huwelijk. Het aantal vrije dagen verschilt per sector, meestal 2 of 3 dagen. De medewerker kiest zelf welke dagen, zolang deze dagen vallen in de week van het huwelijk of de daaropvolgende week.
Een medewerker krijgt de dag van het huwelijk vrij bij het huwelijk van bijvoorbeeld zijn eigen kind, zijn broer of zus, kleinkind,….

Overlijden: het overlijden van een naast familielid geeft recht op klein verlet. Afhankelijk van de graad van verbondenheid met de overledene, duurt het klein verlet langer of korter. Bijvoorbeeld de dag van de begrafenis bij het overlijden van een broer of zus. Recent werd het recht op klein verlet voor het overlijden van een echtgenoot of kind uitgebreid van 3 dagen naar 10 dagen.

Verder is er ook nog klein verlet voor een plechtige communie van een kind, bijeenkomst van een familieraad, priesterwijding, oproeping voor een rechtbank als getuige of jurylid en in het kader van de verkiezingen wanneer opgeroepen als bijzitter of voorzitter.

Verlof om dwingende reden
Medewerkers mogen ‘sociaal verlof om dwingende redenen’ nemen in situaties waarvoor er geen klein verlet mogelijk is en de tussenkomst van de medewerker onmiddellijk nodig is. Sociaal verlof of familiaal verlof is hetzelfde. Verlof om dwingende reden is in principe onbetaald, tenzij anders overeengekomen.

Met ‘dwingende reden’ bedoelen we: “elke niet voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de medewerker vereist en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt”. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker zijn moeder na een val naar het ziekenhuis moet begeleiden of een onverwachte ziekenhuisopname van een kind. Gebeurtenissen die te voorzien waren, zijn geen dwingende redenen. Bijvoorbeeld een geplande ziekenhuisopname. In dat geval is er geen recht op familiaal verlof. Je mag dan aan je medewerker vragen om vakantiedagen op te nemen. Een andere mogelijkheid is dat je toelating aan je medewerker geeft om onbetaald verlof te nemen.

Hoelang mag je medewerker dwingend verlof nemen?
De medewerker mag de tijd nemen die hij nodig heeft om het hoofd te bieden aan dat probleem. Voorwaarde is wel dat hij zijn werkgever informeert en het probleem onmiddellijk aanpakt. Hij mag dus afwezig blijven zolang zijn tussenkomst nodig is. Bijvoorbeeld, in het geval van de omgevallen boom op het dak, totdat het gevaar geweken is en het dak is afgedekt. De duur van het dit verlof is echter beperkt tot maximaal 10 dagen per jaar. Voor deeltijdse medewerkers wordt het aantal dagen pro rata herleid.

Naast ‘sociaal verlof’ bestaat er ook het systeem van loopbaanonderbreking in het kader van bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. Lees hierover meer in onze blog ‘Wat als een familielid van een medewerker zwaar ziek is?’

Heb je vragen over wanneer medewerkers wel of niet afwezig mogen blijven? Heb je een conflict met een medewerker over een al dan niet gerechtvaardigde afwezigheid? Wil je graag weten of er binnen jouw paritair comité een specifieke regeling bestaat? Heb je nog andere vragen? Contacteer ons vandaag nog.