Nog investeren in een benzine of diesel of hybride bedrijfswagen? Bestel deze voor 1 juli 2023!

signature

Het bedrijfswagenpark wordt groener en groener. Nu de overheid nieuwe fiscale maatregelen lanceerde, opteren veel werkgevers voor elektrische bedrijfswagens. Toch kan de keuze voor een benzine- of dieselwagen of hybride bedrijfswagen vóór 1 juli 2023 nog interessant zijn. Wij lichten de fiscale veranderingen toe die vanaf 1 juli 2023 van kracht worden.

Je bestelt een bedrijfswagen tot en met 30 juni 2023.

Fiscale aftrekbaarheid | Tussen 40 % en 100 %

Stel je als werkgever een bedrijfswagen ter beschikking aan je medewerker? Dan zijn deze kosten in principe aftrekbaar als beroepskosten. De aftrek wordt bepaald in functie van de CO2-uitstoot: hoe minder CO2 de bedrijfswagen verbruikt, hoe hoger de fiscale aftrekbaarheid.

Daarnaast speelt de aandrijving van de wagen – brandstof, hybride of elektriciteit – een rol. Zo zijn benzine- en dieselwagens en hybride bedrijfswagens tussen 40 % en 100 % fiscaal aftrekbaar. Elektrische wagens (en sommige hybrides) zijn daarentegen 100 % aftrekbaar.

CO2-solidariteitsbijdrage | Afhankelijk van de CO2-uitstoot

Mag je werknemer de bedrijfswagen ook voor het woon-werkverkeer of privédoeleinden gebruiken, dan betaal je als werkgever een extra solidariteitsbijdrage. Het bedrag van deze bijdrage wordt opnieuw bepaald door de CO2-uitstoot en het type brandstof.

Hoe meer CO2 een bedrijfswagen uitstoot, hoe hoger de solidariteitsbijdrage voor de werkgever. Het bedrag wordt berekend op basis van een formule, waarbij emissievrije bedrijfswagens slechts een minimumbijdrage betalen.

Opgelet: datum van ondertekening van je bestelbon of leaseovereenkomst telt!

Wil je als bedrijf onder bovenstaand fiscaal regime vallen, dan moet je je bedrijfswagen bestellen vóór 1 juli 2023. Wanneer de bedrijfswagen geleverd wordt, is hier niet relevant: alleen de datum van bestelling telt.

  • Aankoop of financiële leasing: De datum waarop je de bestelbon bij de garage ondertekent, geldt.
  • Renting, huur of operationele leasing: De datum waarop je het leasingcontract ondertekent, is van toepassing.

Je bestelt een bedrijfswagen vanaf 1 juli 2023

Fiscale aftrekbaarheid | Progressieve daling tot 0 %

Bestel je een bedrijfswagen vanaf 1 juli 2023, dan gelden de nieuwe fiscale spelregels. Concreet zal de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk aan verminderen en zal het fiscaal voordeel voor benzine- of dieselwagens uiteindelijk geschrapt worden.

Deze vermindering gebeurt wel progressief. De fiscale aftrekbaarheid voor benzine- of dieselwagens (inclusief hybride bedrijfswagens) daalt tot 75 % in 2025, 50 % in 2026, 25 % in 2027 en 0 % in 2028. Alleen elektrische bedrijfswagens blijven nog 100 % fiscaal aftrekbaar tot 2026. A big change!

CO2-solidariteitsbijdrage | Stapsgewijze verhoging

Niet alleen verdwijnt het fiscaal voordeel, ook de CO2-bijdrage wordt stelselmatig opgedreven. Zo zal de solidariteitsbijdrage stapsgewijs verhogen voor alle bedrijfswagens die je als werkgever bestelt vanaf 1 juli 2023.

Deze bijdrage wordt berekend op basis van een specifieke formule. Vanaf 1 juli 2023 wordt dit bedrag vermenigvuldigd met factor 2,25, vanaf (1 januari) 2025 met 2,75, vanaf 2026 met 4 en vanaf 2027 met 5,5.

Wil je weten hoe deze fiscale wijzigingen zich naar de praktijk vertalen? Wij leggen je het hier uit aan de hand van een praktijkvoorbeeld met een bedrijfswagen op benzine.

Heb je vragen of zoeken jullie ondersteuning in HR? Contacteer ons vrijblijvend.